Haşa nedir? Sümme haşa ne demektir? Haşa ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir durum ya da davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatır: Yook. Haşa. O demek değil büyük hanımcığım (B. Felek). Haşa, Sultanım, haddimize mi düşmüş?
  2. Dince aykırı görülen bir şeyin zorunlu olarak söylendiğini belirtmek için kullanılır: Kendi sözünü, haşa, Hakkın iradesinden müessir zannettin. (N. Kemal)


  • Haşa lillah: Allah korusun, asla.
  • Haşa sümme haşa: Allah göstermesin, bizden uzak olsun.
  • Haşa ve kella: Allah korusun, asla, uzak olsun.


Haşa ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "haşa" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Haşa huzurdan (huzurunuzdan): Uygunsuz bir şey söylemek zorunda kalındığında "kusura bakmayın" anlamında kullanılır: Haşa huzurdan, eşeğin biri.
  • Haşa sümme haşa: "Öyle olmasına olanak yok, öyle değildir" anlamında kullanılır: Haşa sümme haşa, üzerinde yaşadığımız dünya güya böyle imiş. (H. R. Gürpınar)
( 0 soru/yorum )