ip:

İp ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Ortasına kalp gibi görünen bir düğüm atılmış urgan ipi
Düğümlenmiş ip

İp ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "ip" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • İp, inceldiği yerden kopar: (atasözünün anlamı) Bir konudaki gerginlik, en duyarlı noktada sorunu çözümsüz bırakır.
 • İp koptuğu (kırıldığı) yerden bağlanır (ulanır):
  1. Bir kırgınlık, onun nedeninin giderilmesiyle ortadan kalkar.
  2. Bir iş, bozulan noktaların düzeltilmesiyle sonuca vardırılır.


İp ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "ip" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İp kaçkını: (İpe çekilecek derecede) Serseri ve kötü kimse.
 • İp parası vermek: Birini başından savmak, kabaca kovmak.
 • (Birine) İp takmak: Birinin kötülüğüne çalışmak, arkasından kötü söylemek, kara çalmak, çekiştirmek.
 • İp takmamak: (argo) Değer vermemek, aldırış etmemek, dinlememek.
 • İpe basan: (argo) Sersem, budala, aptal.
 • İpe çekmek: Asarak öldürmek.
 • İpe sapa gelmemek: Birbirini tutmamak, birbirine uymamak ya da akla yakın olmamak.
 • İpe un sermek: (deyiminin anlamı) Olmayacak nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak.
 • İpi çözmek: (halk dilinde) (Biriyle) İlgisini kesmek.
 • İpi çürük: Güvenilmez kimse.
 • İpi kırık: (argo) Sorumsuz, başıboş, serseri.
 • İpi kırmak: (argo) Sıvışmak, savuşup gitmek.
 • İpi koparmak: Aradaki anlaşmazlığı iyice derinleştirmek, ilişkileri bütünle kesmek.
 • İpi sapı yok: Birbirini tutmaz, yersiz anlamsız, tutarsız.
 • İpin ucu birinin elinde olmak: İşi biri çevirir olmak.
 • İpin ucunu kaçırmak: (teklifsiz konuşmada) Ölçüyü aşarak bir işi çıkmaza sokmak, bir işin idaresine hakim olamayacak duruma gelmek.
 • İpini boyamak: Bir işi ustalıkla becermek.
 • (Birinin) İpini çekmek: Birini ölçülü davranmaya zorlamak, doğru yola sokmak için uyarmak.
 • İpini kendi eliyle çekmek: Kendi felaketini kendi hazırlamak.
 • İpini kesmek: (argo)
  1. Ayrılmak, savuşmak, kaçmak.
  2. (Birini) Parasız bırakmak.
 • İpini kırmak: (halk dilinde) Azmak, ele avuca sığmaz bir duruma gelmek.
 • İpini kırmış: Başıboş, haylaz, serseri.
 • İpini koparmak: Serbest kalmak, azmak, serserilik etmek.
 • İpini sürümek: Cezayı hak edecek suç işlemek, bela aramak.
 • İpini sürüyüp gezmek: Başıboş dolaşıp vakit öldürmek.
 • İpini üstüne atmak: Başıboş bırakmak.
 • İpinin kıvrığı çözülmek: Bir konuda, birine adaletsiz davranmaya yönelmek, haksızlık etmek.
 • (Birinin) İpiyle kuyuya inilmez: Kendisine güvenilmez.
 • (Bir zamanı) İple çekmek: (O zamanın gelmesini) Sabırsızlıkla beklemek.
 • (Bir işin) İpleri birinin elinde olmak: O işi el altından çekip çevirmek, biri tarafından gizlice yönetilmek.
 • İpten kazıktan kurtulmuş (kaçmış): Her türlü kötülüğü yapacak nitelikte olan, serseri.
 • İpten kuşak kuşanmak: Yoksul düşmek, yoksullaşmak.