İp ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ortasına kalp gibi görünen bir düğüm atılmış urgan ipi
Düğümlenmiş ip

İp ile ilgili atasözleri ve anlamları

İçinde "ip" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • İp, inceldiği yerden kopar: (atasözünün anlamı) Bir konudaki gerginlik, en duyarlı noktada sorunu çözümsüz bırakır.
 • İp koptuğu (kırıldığı) yerden bağlanır (ulanır): 1. Bir kırgınlık, onun nedeninin giderilmesiyle ortadan kalkar. 2. Bir iş, bozulan noktaların düzeltilmesiyle sonuca vardırılır.


İp ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde "ip" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • İp kaçkını: (deyiminin anlamı) (İpe çekilecek derecede) Serseri ve kötü kimse.
 • İp parası vermek: Birini başından savmak, kabaca kovmak.
 • (Birine) İp takmak: Birinin kötülüğüne çalışmak, arkasından kötü söylemek, kara çalmak, çekiştirmek.
 • İp takmamak: (argo) Değer vermemek, aldırış etmemek, dinlememek.
 • İpe basan: (argo) Sersem, budala, aptal.
 • İpe çekmek: Asarak öldürmek.
 • İpe sapa gelmemek: Birbirini tutmamak, birbirine uymamak ya da akla yakın olmamak.
 • İpe un sermek: (deyiminin anlamı) Olmayacak nedenler ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak.
 • İpi çözmek: (halk dilinde) (Biriyle) İlgisini kesmek.
 • İpi çürük: Güvenilmez kimse.
 • İpi kırık: (argo) Sorumsuz, başıboş, serseri.
 • İpi kırmak: (argo) Sıvışmak, savuşup gitmek.
 • İpi koparmak: Aradaki anlaşmazlığı iyice derinleştirmek, ilişkileri bütünle kesmek.
 • İpi sapı yok: Birbirini tutmaz, yersiz anlamsız, tutarsız.
 • İpin ucu birinin elinde olmak: İşi biri çevirir olmak.
 • İpin ucunu kaçırmak: (teklifsiz konuşmada) Ölçüyü aşarak bir işi çıkmaza sokmak, bir işin idaresine hakim olamayacak duruma gelmek.
 • İpini boyamak: Bir işi ustalıkla becermek.
 • (Birinin) İpini çekmek: Birini ölçülü davranmaya zorlamak, doğru yola sokmak için uyarmak.
 • İpini kendi eliyle çekmek: Kendi felaketini kendi hazırlamak.
 • İpini kesmek: (argo) 1. Ayrılmak, savuşmak, kaçmak. 2. (Birini) Parasız bırakmak.
 • İpini kırmak: (halk dilinde) Azmak, ele avuca sığmaz bir duruma gelmek.
 • İpini kırmış: Başıboş, haylaz, serseri.
 • İpini koparmak: Serbest kalmak, azmak, serserilik etmek.
 • İpini sürümek: Cezayı hak edecek suç işlemek, bela aramak.
 • İpini sürüyüp gezmek: Başıboş dolaşıp vakit öldürmek.
 • İpini üstüne atmak: Başıboş bırakmak.
 • İpinin kıvrığı çözülmek: Bir konuda, birine adaletsiz davranmaya yönelmek, haksızlık etmek.
 • (Birinin) İpiyle kuyuya inilmez: (deyiminin anlamı) Kendisine güvenilmez.
 • (Bir zamanı) İple çekmek: (O zamanın gelmesini) Sabırsızlıkla beklemek.
 • (Bir işin) İpleri birinin elinde olmak: O işi el altından çekip çevirmek, biri tarafından gizlice yönetilmek.
 • İpten kazıktan kurtulmuş (kaçmış): Her türlü kötülüğü yapacak nitelikte olan, serseri.
 • İpten kuşak kuşanmak: Yoksul düşmek, yoksullaşmak.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.