Katakulli nedir? Katakulliye gelmek/getirmek ne demektir? Anlamları


Yalan dolan, oyun, tuzak, düzen.
Daha fazla kazanmak için asla katakulliye yönelmedi.

  • Katakulliye gelmek: Kandırılmak, tuzağa düşürülmek.
  • Katakulliye getirmek: (argo) Yalan söyleyerek, dolandırarak, düzenbazlık ederek bir iş yapmak, kandırmak demektir.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.