Kıyamet nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Kıyamet gününü anlatan Dünya'nın patlaması görseli
Kıyamet
  1. Dünyanın sonunun geldiği ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, kıyamet günü.
  2. (mecazi) Sıkıntı, bela, felaket.
  3. Karışıklık, gürültülü telaş.


  • Kıyamet alameti: Kıyametin koyacağını önceden belirttiğine inanılan işaretler; içinde bulunulan zamanı beğenmeyenlerce söylenir.
  • Kıyamet günü: Ölülerin dirilip ayağa kalkacağı zaman, haşir.


Kıyamet ile ilgili deyimler ve anlamları

İçinde "kıyamet" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

  • Kıyamet gibi (kıyamet kadar): Pek çok.
  • Kıyamet kopmak: (deyiminin anlamı) 1. Kıyamet günü gelerek ölüler dirilip kalkmak. 2. (Bir yerde) Çok gürültü ve telaş olmak.
  • Kıyamet mi kopar? "Ne olur?" Ne çıkar? Ne önemi var?
  • Kıyamete kadar: Dünya durdukça, sonsuza dek.
  • Kıyameti (kıyametleri) koparmak: Bir şeye çok kızarak bağırıp çağırmak.