hımhım:

Hımhım nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sesleri burundan (genizden) çıkararak konuşan kimse.
    Yaşlı bir kadın gibi burnundan hım hım bir sesle konuşan oydu.
  2. (mecazi) Burundan çıkan ses gibi, boğuk.
    Öğretmen sürekli hımhım, söyleniyordu bana...


  • Hımhımla burunsuz, (biri hımhım, biri burunsuz) birbirinden uğursuz: (deyiminin anlamı) İşe yaramazlıkta, terslikte, kötülükte ikisi de birbirinden geri kalmaz.