Hımhım nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sesleri burundan (genizden) çıkararak konuşan kimse: Yaşlı bir kadın gibi burnundan hım hım bir sesle konuşan oydu. (örnek cümle)
  2. (mecazi) Burundan çıkan ses gibi, boğuk: Öğretmen sürekli hımhım, söyleniyordu bana...


  • Hımhımla burunsuz, (biri hımhım, biri burunsuz) birbirinden uğursuz: (deyiminin anlamı) İşe yaramazlıkta, terslikte, kötülükte ikisi de birbirinden geri kalmaz.
( 0 soru/yorum )