kafa:

Kafa ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "kafa" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Kafa büyük içi boş, tut kulağından çifte koş: (deyiminin anlamı) Kişi akılsızsa kılık kıyafet neye yarar.
 • Kafa dengi: Görüş, düşünce ve anlayışları birbirine uymuş ahbaplardan her biri, kafadar.
 • Kafa göz yarmak: Beceriksizlik göstermek.
 • Kafa kafaya vermek: İki ya da birkaç kişi bir kenara çekilip bir işi konuşmak.
 • Kafa kalmamak: Zihin yorularak çalışmaz olmak.
 • Kafa patlatmak: Bir iş üzerinde pek çok ve yorucu bir biçimde düşünmek.
 • Kafa sallamak: Doğru yanlış her şeye evet demek, her davranışı onaylamak.
 • Kafa şişirmek: Gürültü ya da laf kalabalığıyla bir kimseyi tedirgin etmek.
 • Kafa tutmak: Boyun eğmeyip karşı gelmek, diklenmek.
 • Kafa ütülemek: (argo) Çok konuşarak tedirgin etmek.
 • Kafa yormak: Bir iş üzerinde derin derin düşünmek.
 • Kafadan atmak: İnceleme yapmadan uydurup söylemek.
 • Kafadan gayri müsellah (ıslah olmaz): (şaka) Akılsız, aklında bozukluk olan.
 • Kafadan kontak (sakat): (halk dilinde) Düşüncesiz, mantıksız, delice iş gören.
 • Kafası almamak:
  1. Anlayamamak, kavrayamamak.
  2. Zihin yorgunluğundan, anlayamaz duruma gelmek.
  3. Havsalasına sığmamak, olabileceğine inanmamak.
 • Kafası bozulmak: Öfkelenmek, kızmak.
 • Kafası bulanmak: Kafası yorulup kavrayamaz duruma gelmek.
 • Kafası dumanlı:
  1. Hafif sarhoş.
  2. Çözemediği karışık düşüncelerle kafası yorgun.
 • Kafası durmak: Zihin yorgunluğundan düşünemez olmak.
 • Kafası şişmek: Zihinle çok çalışmaktan ya da dolayındaki gürültüden kafası yorulmak.
 • Kafasına dank etmek: Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın araya girmesiyle birdenbire kavramak.
 • Kafasına koymak: Bir şey yapmaya kesin karar vermek.
 • Kafasına söz girmemek: Çok inatçı olmak, öğütlere aldırış etmemek.
 • Kafasına (ensesine) vur, ekmeğini elinden al: (deyiminin anlamı) Uysal ve sessiz kimseler için kullanılır.
 • Kafasına vura vura: Zorla, isteyip istemediğine bakmadan.
 • Kafasında canlanmak: Zihninde belirmek.
 • Kafasından çıkarmak: Unutmak, aklından çıkarmak.
 • Kafasından uçup gitmek: Unutmak.
 • Kafasını kurcalamak: Düşündürmek.
 • Kafasını (başını) taştan taşa (yerden yere) çarpmak (vurmak): Çaresiz kalarak yatığına bin pişman olmak.
 • Kafasında bir tahta noksan olmak: (teklifsiz konuşmada) Biraz kaçık olmak.
 • Kafasının (burnunun) dikine gitmek: Hiçbir öğüde kulak asmayarak aklına koyduğunu yapmak.
 • Kafaya almak: (argo)
  1. Bir işi engelleyeni susturmak.
  2. İş yaptırabilecek gerekli kişiyi bulmak.
 • Kafayı bulmak: (argo) Sarhoş olmak, neşesi, keyfi yerine gelmek.
 • Kafayı çekmek: (argo) İçki içmek.
 • Kafayı tütsülemek: (argo) Sarhoş olmak.
 • Kafayı üşütmek (çatlatmak): Akli dengesini yitirmek.
 • Kafayı (yere) vurmak:
  1. Hastalanıp yatağa düşmek.
  2. Uyumak üzere yatmak.