Beyin nedir ne demektir? Beyin ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Havada duran ve önden görünen bir beyin modeli
Beyin
 1. Kafatasının içinde yer alan, birbirine yapışık iki çeyrek küre biçiminde, girintili çıkıntılı, beyazımtırak ve yumuşakça bir sinir kütlesinden oluşan; düşünceyi, hafızayı, duyguları ve aktiviteyi kontrol eden duyum ve bilinç organı.
 2. (mecazi) Akıl, anlayış: Onda beyin filan arama!
 3. (mecazi) Yöneten kimse ya da merkez: O, bu fabrikanın beynidir.
 4. (mecazi) Bilgisi, eğitimi, düşüncesi yüksek olan kimse: Türkiye'nin en güçlü beyinleri, safımızda yer almıştır. (C. Ersen)


Beyin ile ilgili birleşik kelimeler


 • Beyin göçü: (toplumbilim) Geri kalmış toplumların çok kıt olan yetişkin işgücünün, özellikle yükseköğrenim görmüş olanlarının, sanayi toplumlarına göç etmeleri olgusu ve süreci.
 • Beyin takımı: (mecazi) Bir kuruluşu yönetip yönlendirenler.
 • Beyinsiz: (mecazi) Akılsız, kafasız, düşüncesiz, iyi düşünemeyen, kafası işlemeyen: Beyinsiz kızın kafasına biraz mantık koy. (H. E. Adıvar)


Beyin ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "beyin" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Beyin bırakmamak: Zihin yormak, şaşırtmak.
 • Beyin yıkamak: İnsanı, kendi düşünce ve dünya görüşüne yabancılaştırmak, başka yönde düşünür ve davranır duruma sokmak amacıyla çeşitli yollarla yoğun biçimde etkilemek.
 • Beyin yormak (beyin fırtınası): Bir konu üzerinde yoğunca düşünmek.
 • Beyni atmak: Birdenbire ve çok öfkelenmek.
 • Beyni bulanmak: (deyiminin anlamı)
  1. Sersem duruma gelmek.
  2. Kötü bir şey sezinlemek.
 • Beyni karıncalanmak: Zihin yorgunluğundan düşünemez duruma gelmek.
 • Beyni sulanmak: Bunamak.
 • Beyninde şimşekler çakmak: Kafasında birden bir düşünce doğmak.
 • Beyninden vurulmuşa dönmek: Beklenmedik bir durum karşısında olağanüstü üzüntü ve şaşkınlığa uğramak.
 • Beynine girmemek: Anlayamamak, kavrayamamak.
 • Beynine vurmak: (İçki, güneş gibi şeylerin etkisiyle) Ne yaptığını bilemez duruma gelmek, sersemlemek.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
HEPSİ YOK
5/5/13 16:00