Boğaz nedir ne demektir? Boğaz ile ilgili atasözleri, deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 3
 1. Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar (gırtlak, kaslar, yemek ve soluk boruları gibi): Adam, boğazını yırtarcasına bağırıyor. Yediklerim boğazımda kaldı. Boğazım şişti.
 2. Herhangi bir şeyin ağzına yakın olup genellikle silindir biçiminde daralan geçit kısmı: Testinin boğazı, şişenin boğazı, vazonun boğazı vb.
 3. İki kara arasındaki dar deniz: İstanbul boğazı, Çanakkale boğazı, Cebelitarık boğazı vb.
 4. İki dağ ya da bir dağın iki yamacı arasındaki dar geçit: Gülek boğazı.
 5. (mecazi) Yiyeceği içeceği sağlanan kimse: Başında dokuz boğaz var.
 6. (mecazi) Yeme içme: Ah şu boğaz derdi olmaza. Boğazına düşkün bir adam.
 7. Yedirip içirme yükümlülüğü: İşçilerin boğazı kimden olacak? (örnek cümle)


Boğaz ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "boğaz" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Boğaz dokuz boğumdur: (atasözünün anlamı) Sözün iyice ölçülüp tartılarak söylenmesi gerektiğini anlatır.
 • Can boğazdan gelir (geçer): Sağlıklı bir yaşam için iyi beslenme gerekir.
 • Boşboğazı ateşe atmışlar da odun yaş (az) demiş: Boşboğaz kişi, konuşulmaması gereken, herkesin sustuğu, en tehlikeli ve güç durumlarda bile dilini tutamaz.
 • Boş boğazla pisboğaz belalardan kurtulmaz: Her şeyi olur olmaz yerde söyleyenle olur olmaz şeyi yiyenin başı çoğu kez derde girer.


Boğaz ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "boğaz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Boğaz boğaza gelmek: Zorlu kavga etmek.
 • Boğaz derdi: (deyiminin anlamı) Geçim için uğraşma.
 • Boğaz durmaz: Yemek içmek gereksinmesinin başka gereksinmeler gibi savsaklanmayacağını anlatır.
 • Boğaz kavgası: Geçim için yapılan didinme.
 • Boğaz ola: (halk dilinde) "Afiyet olsun, bereketli olsun" anlamında, yemek yemekte olanlara söylenir.
 • Boğaz olmak: Boğazı ağrımak.
 • Boğaz tokluğuna: Ayrıca bir ücret verilmeden yalnız karnını doyurmak üzere (çalışmak).
 • Boğazı açılmak: İştahı artmak.
 • Boğazı düğümlenmek: Üzüntüden boğazı tıkanmak, zor yutkunmak.
 • Boğazı inmek: Bademcikleri şişmek.
 • (Birinin) Boğazı işlemek: Bir şeyler yemekte bulunmak.
 • Boğazı kurumak: Çok susamak.
 • Boğazına dizilmek: (Üzüntü, kuşku gibi nedenlerle) İstemeye istemeye yemek, iştahı kesilmek.
 • Boğazına durmak: Yutamamak.
 • Boğazına düğümlenmek: Söylemek istediğini heyecan ya da üzüntü yüzünden söyleyememek: Onun da boğazı düğümlenmiş, dudakları titriyordu. (S. Kocagöz)
 • Boğazına düşkün: Yiyip içmeyi çokça seven kişi.
 • Boğazına kadar borca girmek: Pek çok borç etmek.
 • Boğazına sarılmak: Üstüne yürümek.
 • Boğazında bırakmak: Başkasının yiyeceğine göz dikerek lokmasını yutturmamak.
 • Boğazında kalmak: Ağzındaki lokmayı üzüntü nedeniyle yutamaz duruma gelmek.
 • Boğazından artırmak: Birikim yapmaya çalışmak.
 • Boğazından geçmemek: Sevdiği bir kimsenin yokluğu ya da yoksulluğu dolayısıyla bir yiyeceği tek başına yemekten üzüntü duymak.
 • Boğazından kesmek: Yiyip içmede fazla tutumlu davranmak.
 • Boğazını çıkarmak: Geçim için gerekli kazancı sağlamak.
 • Boğazını doyurmak: Karnını doyurmak.
 • Boğazını sevmek: Yiyip içmeye düşkün olmak.
 • Boğazını yırtmak: Var gücüyle bağırmak.
 • Boşboğazlık etmek: Gizli tutulması gereken bir şeyi boş bulunup söyleyivermek, ağzından laf kaçırmak.
( 3 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 3


Anonim:
cümlede kurulsaydı cok hoş olurdu
14/2/13 18:34
Anonim:
evet doğruuu
14/2/13 18:35
Anonim:
Yemek için seni bekledik, boğazımızdan geçmedi sensiz.
15/2/13 01:37