Bin ile başlayan deyim atasözü ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1

İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "bin" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları:

 • Bin bir: Pek çok.
 • Bin bir ayak bin ayak üstüne: Çok kalabalık.
 • Bin derde deva: Her şeye iyi gelen.
 • Bin dereden su getirmek: (deyiminin anlamı) Birini kandırmak ya da bir işi üşengeçlikten dolayı yapmamak için bir sürü neden ileri sürmek: Terzi kadın esvabın o gün yetişemeyeceğini hissettirmek için bin dereden su getiriyor, işçi kızlardan birinin hastalandığını, ötekisinin nişanlandığını ileri sürüyor, elinde fazla iş olduğunu... (İlgili cümle kaynağı: P. Safa)
 • Bin kalıba girmek: Birbirine benzemeyen bir çok iş ya da düşünce değiştirmek.
 • Bin kat: Pek çok, kıyaslanamayacak ölçüde.
 • Bin pişman olmak: Çok üzülmek ve pişman olmak: Bin pişman oldum, "Keşke söylemeseydim," diye düşündüm. (C. Özer)
 • Bin renge girmek: Pek çok düzene başvurmak.
 • Bin tarakta bezi olmak: Bir çok işle uğraşmak.
 • Bin yaşa!: (Memnunluk bildirmek için kullanılan söz) Çok yaşa.
 • Bin yılın bir başı: Pek seyrek, uzun zaman aralığıyla: Bin yılın bir başı görüşebildik.
 • Binde bir: Pek seyrek, çok ender.
 • Bini aşmak: Çok fazla olmak: İşlediğin suçlar bini aştı.
 • Bini bir paraya: Çok olan ya da çok yapılan şeyler belirtir.
 • Binin yarısı beş yüz: Çok düşünceli görünen birine şaka yollu "aldırma!" anlamında söylenir: Ne düşünüyorsun binin yarısı beş yüz.


İlgili atasözleri ve anlamları


 • Bin işçi bir başçı: Her işe baş olacak bir kimse gerekir.
 • Bin nasihatten bir musibet yeğdir: (atasözünün anlamı) Yaşanmış olayların insanı uyarma gücü, öğütlerden çok daha etkilidir.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Güzel
15/10/18 20:52