Boru nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Boru müzik aleti, askeri boru çalgısı
Askeri boru
 1. Uçları açık, uzun ve dar, içi boş silindirik nesne.
 2. Nefesle çalınan perdesiz maden çalgı: Bu bando takımında çok iyi nota bilen, boru ve nefesli müzik aletleri çalan kişiler vardı. (K. Arı)
 3. (botanik) Bitişik taç yapraklı çiçeklerde çanak ya da taçların boru biçimindeki alt bölümü.
 4. (argo) Saçma, boş söz.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Boru anahtarı: Yivli, setli çeneleriyle boruyu sıkı sıkıya kavrayarak sökülüp takılmasını sağlayan el aleti.
 • Boru çalmak:
  1. Borazan çalmak.
  2. Borazanla haber vermek: Bir asker selam borusunu çalıyor. (K. Bağlum)


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "boru" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Boru değil! (Boru mu bu?): (deyiminin anlamı) Azımsanacak, önem verilmeyecek şey değil: Atmış lira birden indirmişler boru mu? (A. Atalay)
 • Borusu ötmek (ötmemek): Sözü geçmek veya geçmemek, dinlenilmek veya dinlenilmemek: Dünyada zalimlerin borusu öter oldu. (B. Yazgan)
 • (Birinin) Borusunu çalmak: Birine hoş görünmek için, onun düşüncelerini övmek, söylediklerini tekrarlamak; çıkar sağladığı kişinin davasını gütmek: Bu ülkelerin basını, akademileri ve üniversiteleri de patronların borusunu çalıyor, farklı seslere kapılarını kapıyordu. (T. Timur)
( 0 soru/yorum )