Hükmen ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Hakem kararıyla, hakem kararına göre: Bir güreşçi beş dakika içinde mindere çıkmazsa hakemin onu hükmen mağlup diğerini de galip ilan edeceği, herkesin bildiği bir kaide idi. (İlgili cümle kaynağı: F. Türkoğlu)
  2. Verilen hükme veya alınan karara göre.
  3. (hukuk) Mahkeme kararı ile: Hükmen (takdiren) ölüm, bazı hallerde, bir takım sebepler veya bazı karineler dolayısıyla hâkim tarafından bir kimsenin ölümüne hükmedilmesi manasına gelir. (E. B. Ekinci)


  • Hükmen galip gelmek veya yenilmek: Bir karşılaşmada, hakemin, yönetmeliğin kendisine tanıdığı yetkiyle yenen ve yenilenin daha belli olmadığı bir durumda bir tarafı galip ilan etmesi (aynı biçimde diğer tarafın yenik sayılması).
( 0 soru/yorum )