İnat nedir? İnatçı ne demektir? İnat ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 2
Bir adamın çekmesine bir adamın itmesine rağmen inat ederek gitmeyen katır ya da eşek, katır inadı
Katır inadı
 1. Bir konuda direnme, ayak direme, vazgeçmeme, direnim: Gerçekten de ne adamdı Yarabbi! İnadının üstüne yoktu. (N. Cumalı)
 2. (halk dilinde) İnatçı: Kadın inatmış, arabadan inmem, şoförü de bırakmam, diyormuş. (R. H. Karay)
 3. Birine karşı çıkma, karşı düşünce ileri sürme: Ona inat bu işi yapacağım.


İnat ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • İnadına:
  1. Terslik olsun diye: İnadına yaramazlık, inadına ders çalışmama, inadına saç uzatma, inadına küpe takma... (S. Çamlıca)
  2. Gereğinin tersine: İnadına konuştular, inadına susmadılar. (N. Alan)
 • İnat etmek: Direnmek, ayak diremek, ısrarla bir şeyin üstünde durmak: Evlenmemekte inat ediyordu.
 • İnatçı: Direngen, ayak direyici, inat eden: İnatçı insanlar kendi aralarında üçe ayrılırlar: dik kafalılar, boş kafalılar ve kalın kafalılar. (Aristoteles)
 • İnatçılık etmek: Söylediğinde ya da istediğinde, gereğinden fazla mantıksızca ısrar etmek: İnatçılık ve aptallık ikiz kardeştirler (İlgili söz: Sophokles)


İnat ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "inat" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • İnada binmek (bindirmek): → İş inada binmek.
 • İnadı inat: Dediği dedik, sözünden dönmez: Ama nerde! İnadı inattı Nevruz bacının. Yıllar geçti, inadı geçmedi. (T. Yücel)
 • İnadı tutmak: Direnme isteği uyanmak: Fakat merkebin inadı tuttu ayak direyip yürümemeğe başladı. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
daha fazla deyim olabilirmiş ama yine de güzel
20/12/15 13:03
Anonim:
aynen krdş
28/4/16 13:43