Adam ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Kenan İmirzalıoğlu
Adam

Adam ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "adam" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Adam eti yemek: Dedikodu yapmak.
 • Adam olana çok bile: (deyiminin anlamı) 1. Bir şeyin değerini bilen için, azı da yeterlidir. 2. Anlayan için, küçük bir uyarma yeterlidir.
 • Adam sarrafı: İnsanların iyisini kötüsünden ayırabilecek, anlayacak duruma gelmiş kimse.
 • Adam sen de! Bir işin önemsenmediğini anlatmak için söylenir.
 • Adamına çatmak: Bir işten anlamayan kimseyle yada huysuz ters bir insanla karşılaşmak.
 • Adamına düşmek: 1. Laftan, işten anlayanına, uzmanına rastlamak. 2. (mecazi) Huyuna suyuna güvenilmeyen biriyle karşılaşmak yada anlayışsız birine rastlamak.
 • Adamını bulmak: Ustasını , bir işten anlayanını, beceriklisini bulmak.
 • Adamdan saymak (Adam yerine koymak): Birini herhangi bir işte yetenekli saymak, ona değer vermek, ilgi göstermek.


Adam ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "adam" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Adam adama gerek olur (iki serçeden börek olur): İnsanlar tek başlarına bir işi başaramazlar, birbirlerine gereksinme duyarlar; bu yüzden bir takım küskünlüklerle insanlardan yardım istemeyecek duruma düşülmemelidir.
 • Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil (adam adama yük olmaz): (atasözünün anlamı) Toplumsal yaşayış içinde olan insanların birbirlerine bağımlı olmalarını, birbirlerine işlerinin düşmesini yük saymamak gerekir.
 • Adam adamdan korkmaz, utanır (hatır sayar): Kimi durumlarda ayıplamak yada sert davranmak gerekirken, insanların suskun kalmasını, karşısındakilere yada başkalarına duydukları saygıdan olduğu kadar, utanılacak bir duruma düşmek istememelerindendir.
 • Adam adamdır, olmasa da pulu, eşek eşektir, olmasa da çulu (atlastan olsa da çulu): İnsan, insan olma niteliklerini zenginlikten değil, doğrudan doğruya toplumsal yaşayış içinde kendi değeriyle kazanır.
 • Adam adamı bir kere (defa) aldatır: Hile ve düzenle işlerini sonuna dek yürütebileceğini sanan kimse aldanır.
 • Adam ahbabından bellidir: Kişi arkadaşından bellidir.
 • Adam (adamın iyisi) iş başında belli olur: İnsanların gerçek nitelikleri, söyledikleriyle değil, yaptıklarıyla anlaşılır.
 • Adam olana bir söz yeter: Onurlu ve anlayışlı kimseler uyarıları tekrarlatmaz, onları dikkate alırlar.
 • Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur.
 • Adamın iyisi alışverişte belli olur: Bir insanın nasıl bir insan olduğu ancak, onunla kurulan iş ilişkisinde ortaya çıkar.
 • Adamın (insanın) kötüsü olmaz, meğer züğürt ola: İnsanlar, özünde kötü değildirler ama, onları kötülüğe iten elverişsiz koşullar ve yoksulluktur.
 • Adamın (insanın) yere bakanından, suyun sessiz (yavaş) akanından kork: Düşüncesini açıkça söyleyenden değil, söylemeyip içten pazarlıklı olandan insana zarar gelir.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.