Art (ard) nedir ne demektir? Art ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Arka, geri: Boydan boya çatlak gözlüğünün ardından ürküntüyle baktı (O. Kemal). Ürkek ürkek birkaç kere ardına döndü baktı (Y. Kemal). Tepenin ardı. Tepenin art yanı. Art arda sıralamak.
 2. Bir şeyin öbür yüzü.
 3. Arkada bulunan: Arabanın ön tekerleği nereden geçerse art tekerleği de oradan geçer.
 4. (dilbilim) Eklemleme noktası ağız boşluğunun arka bölümünde yer alan ses.


Art ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "art" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Art arda: Birbirinin arkasından, arka arkaya.
 • Art düşünce, art niyet: Bir düşünce arkasında gizli tutulan, açıklanmayan asıl düşünce.
 • Art elden: Birini oyalayıp ondan gizli olarak.
 • Art eteğinde namaz kıl: Çok temiz huylu kimseler için söylenir.
 • Ardı arkası kesilmemek: Aralıksız sürüp gitmek.
 • Ardı ardına: Birbirlerini izleyerek, ara vermeden, aralıksız.
 • Ardı kesilmek: Arkası gelmemek, bitmek, tükenmek.
 • Ardı sıra gitmek (Ardınca): Peşinden gitmek.
 • Ardına düşmek: Arkasından gitmek, izlemek, peşini bırakmamak.
 • Ardına kadar açık (olmak): (Kapı, pencere) Sonuna kadar açık (olmak).
 • Ardınca: Arkasından, ardından: Sultanlar ardınca yürüsün evladım.
 • Ardından sapan taşı yetişmez: Bir şeyin çok hızlı gittiğini anlatmak için kullanılır.
 • Ardını bırakmamak: Sürekli izlemek.
 • Ardını boşlamak: Peşini bırakmaz, vazgeçmek.
 • Ardını kesmek: Son vermek, durdurmak.
 • Artsız arasız: Sürekli.


Art ile ilgili atasözü ve anlamı


İçinde "art" sözcüğü geçen atasözü ve açıklaması:

 • Ardında yüz köpek havlamayan kurt, kurt sayılmaz: Önemli kimseleri çekemeyip onlara dil uzatanlar çok olur.
( 0 soru/yorum )