At ile ilgili atasözleri ve anlamları

Yayınlanma: 19.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 2
Beyaz ve uzun saçlı güzel bir at
At
İçinde "at" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • At, adımına göre değil, adamına göre yürür: Bir işin yürüyüşü işbaşındakinin bilgisine, çabasına, tutumuna göre değişir.
 • At arıklıkla, yiğit gariplikle: İnsanı yetiştiren, olgunlaştıran ve pişiren yalnızlık, yoksulluk ve kötü yaşam koşullarıdır.
 • At at oluncaya kadar sahibi mat olur: Bir çocuk, bir çırak vb. yetiştirebilmek için çok para, emek harcanır, üstelik sonuçta yetiştiren kimse de her bakımdan yorulur, yıpranır.
 • At beslenirken, kız istenirken: Her şeyin işe yarayacağı belirli bir zaman vardır, dolayısıyla onları kullanırken bu zamanı iyi kollamak gerekir.
 • At binenin kılıç kuşananın:
  1. Her şey onu gerektiği gibi kullanmasını, ondan yararlanmasını bilene yakışır, böyle kimselerin hakkıdır.
  2. Bir alet ve araç, kullanmasını bilene yakışır, onun elinde değer kazanır.
 • At binicisine göre eşinir: İnsanlar, başlarındaki kimsenin etkisi altında kalır, ona göre davranırlar.
 • At binicisini tanır: Bir kimse, yöneticisinin işten anlayıp anlamadığını bilir ve çalışmalarını ona göre yürütür.
 • At görür aksar, su görür susar: Gördüğü her şeyle ilgilenen, kendisine gerekli olmasa bile onu edinmek isteyenler için kullanılır.
 • At olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz: Gerekli koşullar her zaman bir arada bulunmaz.
 • At ölür, itlere bayram olur: Önemli bir insanın ölümü ya da görevden ayrılması, kimi zaman niteliksiz kimselerin işine yarar.
 • At ölür meydan (nalı) kalır, yiğit ölür şanı (namı) kalır: (atasözünün anlamı) Kişi yaşarken iyi ve olumlu işler yapmalı, ardında iyi bir ad bırakmaya çalışmalıdır.
 • At yedi günde, it yediği günde (belli olur, semirir): Değerli kişilikler zamanla gelişir, kısa zamanda beliren kişilikler gerçek değer taşımayanlardır.
 • At yiğidin yoldaşıdır: Yardımcılar olmadan başarı olanaksızdır.
 • Ata arpa, yiğide pilav: Bir canlının gücü, gelişmesine yarayan şeyle artar.
 • Ata binen nalını mıhını arar: Kişi, kullanacağı şeyin ayrıntılarını da hesaplamalı, eksik bir şeyi kalmamasına özen göstermelidir.
 • Ata binersen Allah'ı, attan inersen atı unutma: Her durumda, sana yardım edecek güçlere ve şeylere gereken saygıyı, özeni, ilgiyi göster.
 • Ata da soy gerek, ite de: Ne olursa olsun, bütün yaratıkların soylusu üstün niteliklidir.
 • Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli: Bir şeye yeterince özen gösterdikten sonra, onu kullanırken bir terslik çıkmasından korkmaya gerek yoktur.
 • Ata eyer gerek, eyere er gerek: Bir işten istenilen verimi elde edebilmek için, gerekleri yerine getirilmeli ve koşullar iyi değerlendirilmelidir.
 • Atı atasıyla, katırı anasıyla:
  1. Soylu kişiden zarar gelmez, soysuz kişiden korkulur.
  2. İyi kişi temiz, kötü kişi aşağılık, karışık soyuyla tanınır, anılır.
 • Atım tepmez, itim kapmaz deme: En güvenilen ya da bağlı kişiler bile, gün gelir, incitici olabilirler.
 • Atın bahtsızı arabaya düşer: Değerli ama şanssız kimseler, kişiliklerine yakışmayan ağır ve aşağılık işlerde kullanılırlar.
 • Atın dorusu, yiğidin delisi: Atın doru renkli olanı, kişinin gözünü budaktan sakınmayanı beğenilir.
 • Atın ürkeği, yiğidin korkağı: İnsan ne kadar kendine güvenirse güvensin yine de uyanık olmalı, tetikte bulunmalıdır.
 • Atın varken yol tanı, ağan varken el tanı: Elde bulunan olanaklardan zamanında ve gereğince yararlanmak gerekir.
 • Atına bakan ardına bakmaz: Görevini iyi yapan, aracını iyi koruyup kullanan, önlemlerini zamanında alan kişi, kötü duruma düşmekten kurtulur.
 • Atlar nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz: İnsanlar büyüklerin yanında hadlerini bilmelidir.
 • Atlar tepişir, arada eşekler ezilir: Büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür, olan onlara olur.
 • Atta, avratta uğur vardır: İnanışa göre, at ve evlenilen kadın eve uğur getirir.
 • Atta karın (alın), yiğitte burun: İyi koşan atın karnı, yiğit erkeğin burnu büyük olur.
 • Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek: Soylu (uğurlu) kimse yüzünden başımıza gelen felaketi çabuk atlatırız, soysuz (uğursuz) kimsenin yol açtığı felaket kolay kolay atlatılmaz.
 • Atlıya saat olmaz: Bol ve geniş olanakları bulunan kimse, uzun süre gerektiren işleri, kısa zamanda yapıverir.


Bakınız At ile ilgili deyimler.
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Hilal:
Hepsi çok güzel teşekkürler
31/3/18 16:11
Anonim:
Teşekkür ederim Sayın siZ
2/4/19 20:31