Adamak ne demektir? İlgili deyim atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir dileğin gerçekleşmesi için kutsal olduğuna inanılan bir güce (Allah'a) niyette bulunmak, nezretmek: Hemen adağını adadı, dileğini diledi... (İki ay sonra) Dileği oldu Naciye'nin... Geriye adağın kurbanını kesmek kaldı. Bir cuma sabahı erkenden yola çıktı, Harbiye'ye gitti. Kurbanını kestirdi, etini dağıttı, hayır dua aldı. (M. Ü. Eriş)
  2. (mecazi) Bir amaca, bir ülküye veya başka kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, o uğurda ölümü göze alacak denli bağlanmak: Yunus, Hakk'a kendini adadı, hakikati buldu (K. A. Yılmaz). Kendisini ülkesine, halkına hizmet etmeye ve 'mazlumların sesi' olmaya adamış bir Lider'dir. (K. Çakır)
  3. (mecazi) Bir şeyle yoğun olarak ilgilenmek: Platon, hocası Sokrates'in ölümünden sonra kendini tamamen felsefeye adadı (T. Şanlıoğlu). Kendini bilime adadı.


İlgili deyim ve atasözleri


İçinde "ada" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları:

  • Ada bana, adayayım sana: (deyiminin anlamı) Her şey karşılıklıdır.
  • Adamak kolay, ödemek güçtür: (atasözünün anlamı) Söz vermek kolaydır, önemli olan, söylediğini yapmak ya da gerçekleştirmektir.
  • Adamakla mal tükenmez (hak saklasın vermesinden): Boş vaatte bulunmak kolaydır; vaadini yerine getirmek gerektiğinde kimileri bundan kaçınır.
( 0 soru/yorum )