Alçak ne demektir? Alçak ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Yerden yüksekliği az olan, yüksek karşıtı: Alçak yapı. Alçak bir köprü. Alçak tepe.
 2. Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer): Dünya'nın en alçak yeri Lut Gölü'dür (deniz seviyesinden ~430 metre alçaktır).
 3. (mecazi) Bilerek en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, soysuz, namert, rezil: — Alçak adam! Sana yazıklar olsun! (M. N. Bursalı)


Alçak ile ilgili deyimler ve anlamları • Alçak gönüllü: (deyiminin anlamı) Yaşça, görevce ya da bilgice daha aşağıda olanları kendisiyle eşit tutan ya da kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, mütevazi: Yine bir gün huzuruna gelen ve heyecandan titreyen adama: "Korkma kardeşim, ben kral değilim. Mekke'de kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum." diyerek ne kadar alçak gönüllü olduğunu gösterdi. (N. Aytürk)
 • Alçak gönüllülük: Alçak gönüllü olma durumu ya da alçak gönüllüye yaraşır davranış, tevazu: "Her kim Allah için (karşılıksız olarak) alçak gönüllülük gösterirse; Allah da onu yüceltir" (Hadis-i Şerif). Bir adamın büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllülüğünden anlayabilirsiniz. (J. Ruskin)


Alçak ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "alçak" kelimesi geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Alçak eşek binmeye kolay, öksüz çocuk dövmeye kolay: Güçsüz, koruyucusuz ve zavallıları baskı altına almak, hırpalamak marifet değildir.
 • Alçacık gördü de deveci eşeği mi sandı?: Dış görünüşten insan niteliklerinin anlaşılamayacağını anlatır.
 • Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar: Büyüklük taslamayan, alçak gönüllü kişi, kendini herkesten üstün görenlerden daha saygındır.
 • Alçak yer, yiğidi hor gösterir: (atasözünün anlamı) Kişi niteliğine önemine uygun düşmeyen bir çevrede kendi değerini gösteremez.
 • Alçak yerde, tepecik kendisini dağ sanır (alçak yerin tepeciği dağ görünür): Çok bilgili, usta, değerli kimselerin bulunmadığı bir yerde, az bilgili, az değerli olanlar kendilerini bir şey sanırlar.
 • Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde yatma yel alır: İnsan, yaşantısını içinde bulunduğu koşullara göre sürdürmeli, kendisine uygun çevre ve arkadaş edinmelidir.
( 0 soru/yorum )