Alıcı nedir ne demektir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 18.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Satın almak isteyen kimse ya da kurum, müşteri: Meselâ; fiyatı bir milyon lira olan bir malı, alıcı dokuzyüzbin liraya almak istediğini söylese bu, satıcıya yapılan yeni bir fiyat teklifidir. (H. Döndüren)
 2. Kendisine bir şey gönderilen kimse ya da kurum: Gizli mektuplar, casuslar aracılığıyla alıcıya ulaştırılır.
 3. (fizik) Elektrik, elektromanyetik dalgaları, sinyalleri vb. alıp bunları sese, ışığa veya veriye dönüştüren aygıt: Kanal, kaynağın mesajını alıcıya ilettiği araç ve yoldur.
 4. (dilbilim) İletişim (haberleşme) eyleminde bildiriyi algılayan aygıt ya da kişi. İletişim süreci kaynağın (göndericinin) alıcıya semboller, sözcükler, resimler seçip, bunları mesajı temsil etmek üzere göndermesiyle başlar.
 5. (ruhbilim) Canlılarda dıştan ya da içten gelen uyaranları algılayıp ileten sistem.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Alıcı bulmak: Bir şey için istekli, müşteri bulmak: Resimlerimden biri, yüklü bir meblağa alıcı buldu, üç bin liralık değer biçilen resmime on bin lira verildi. (F. Dalgıç)
 • Alıcı kuş: Avcı kuş, atmaca.
 • Alıcı melek: Azrail, can alıcı melek.
 • Alıcı piyasası: (iktisat) Sununun (arz) istemden (talep) fazla olması sonucu işletmelerin ellerinde stokların artmasıyla ortaya çıkan durum.
 • Alıcı tekeli: Birçok satıcıya karşı piyasada tek alıcı bulunması durumu.


İlgili atasözü ve deyimler


İçinde "alıcı" kelimesi geçen deyimler atasözleri ve açıklamaları:

 • Alıcı çıkmak:
  1. Müşteri olmak: Nihayet istediğimiz parayı veren alıcı çıktı! (T. Akansu)
  2. (Evlenmek için) İstemek, talip olmak: Sana alıcı çıktı, a kuzum. (A. Mithat Efendi)
 • Alıcı gözüyle bakmak: (Birisi bir şey alacakmış gibi) İnceden inceye gözden geçirmek: Arabanın yanına gelince, arabacı kılığımı şöyle bir süzdü, alıcı gözüyle baktı, sonra: — Efendi on kâğıdını alırım, dedi. (A. Elevli)
 • Alıcı verici: (deyiminin anlamı) Bağışladığını geri alan.
 • Alıcı (yırtıcı) kuşun ömrü az olur: (atasözünün anlamı) Yaşamını başkalarına saldırarak, onları öldürerek sürdürenlerin sonu kaçınılmaz olarak aynıdır, onların ömrü de kurbanlarının ki gibi kısa sürer.
( 0 soru/yorum )