At ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Siyah at sahilde dört nala koşuyor, Siyah At Deniz
Siyah bir at
İçinde "at" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • At çalındıktan sora ahırın kapısını kapamak: (deyiminin anlamı) İş işten geçtikten sonra önlem almaya çalışmak.
 • At elin, it elin, bize ne: Herkes kendi malını istediği gibi kullanır, yönetir. Başkalarının bu konuda fikir yürütmesi yetersiz.
 • At gibi: İriyarı (kadın).
 • At hırsızı gibi: Kılık kıyafeti ve davranışı güven vermeyen (kimse).
 • At izi it izine karışmak: (deyiminin anlamı) İyinin kötüden ayrılamadığı bir karışıklık otaya çıkmak.
 • At koşturmak: Serbest olmak, istediği gibi hareket etmek.
 • At oynatmak: 1. Atla hüner göstermek. 2. Yarışmak. 2. Üstünlük sağlamak. 4. Bildiği gibi ve keyfince davranmak.
 • At pazarında eşek osurtmuyoruz: Biri konuşurken karşısındaki yeterince önem verip dinlemezse, teklifsizce söylenen kaba bir uyarma sözü.
 • Ata binmeden ayakları sallamak: Bir işe daha vakti gelmeden, erken harekete geçmek.
 • Ata et, ite ot vermek: Bir şeyi gereksinimi olmayana, bir görevi yeteneği olmayana vermek.
 • Atı alan Üsküdar'ı geçti: (deyiminin anlamı) Fırsat kaçırıldı; artık yapacak bir şey kalmadı, geç kalındı.
 • Atı eşkin, kılıcı keskin: Her bakımdan güçlü, istediğini yapabilir.
 • Atın ölümü arpadan olsun: (deyiminin anlamı) Zarar verecek ölüde aşırısına kaçıldığı halde, sevilen bir şeyden vazgeçilemediği zaman söylenir.
 • Atın yürükse bin de kaç: Olanağın varsa kendini kurtar.
 • Atına eşek mi dedik? Onu (seni) küçümseyen bir davranışımız mı oldu?
 • Atla arpayı dövüştürmek (dalaştırmak): Araya fitne sokmak, fesat karıştırmak, arabozanlık etmek.
 • Atla deve değil ya! 1. Öyle büyütülecek yapmaya üşenilecek bir iş değil. 2. Satın alınamayacak kadar pahalı değil, satın alınabilir.
 • Atlar anası: İriyarı, erkeksi, ızbandut gibi kadın.
 • Attan inip eşeğe binmek: (deyiminin anlamı) Bulunduğu düzeyden aşağı bir düzeye inmek.
 • Atıl kovalamak: Acele etmek zorunda olmadığı halde gereksiz yere acele edenler için, "sanki peşinden atlı kovalıyor" ya da "peşinden atlı mı kovalıyor?" biçiminde kullanılır.
 • Atlıyı attan, yaylıyı yoldan çevirmek: Bol ve geniş olanakları bulunan kimse, uzun süre gerektiren işleri, kısa zamanda yapıverir.


Bakınız At ile ilgili atasözleri.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.