Zor nedir ne demektir? İlgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
 1. Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay olmayan: Zor koşullar. Zor günler. Zor bir iş. Yıkmak kolay, yapmak zordur. Seninle işimiz zor. Sevdiğine son veda kadar zoru var mı ki bu hayatta?
 2. Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık: Midesinden zoru var. Aklından zorun mu var senin?
 3. Yüküm, mecburiyet: Zorun neydi de yağmurun altında bekledin?
 4. Baskı: Zoru görünce gerisingeri kaçtı.
 5. Güçlükle, zorlukla: Bu zamanda zor evlenirsin.
 6. (ünlem) "Yapamazsın!" anlamında söylenen bir söz: "Zor beyim, zor!" dedi. "Hele bu zamanda. Neyle ne yapacağız?" (T. Dursun)


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Zor gelmek: Bir işin yapılması birine güç gelmek: Fakat çalışmak zor geliyordu. Hele bu yaştan sonra... Boşuna dememişler; ağaç yaş iken eğilir diye. (Türk Edebiyatı)
 • Zor kullanmak: Bir işin yapılması için baskı uygulamak: Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir. (Adli Mevzuat)
 • Zorunda bırakmak: Bir şeyi yapmaya mecbur etmek.
 • (Bir şeyi yapmak) Zorunda olmak (kalmak): Yükümlü olmak, mecbur olmak: Oraya gitmek zorundaydım. Borcunu ödemek zorundasın.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "zor" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Zor bela: Güçlükle, dara dar, güç bela: Zor bela dışarı çıkardılar. (A. Kurt)
 • (İş) Zora binmek: Sorun ancak zor kullanılırsa çözümlenecek bir evreye gelmek: İyi de, iş zora bindi mi, ya yardan ya serden geçmek koşul. (E. Toy)
 • Zora gelememek: Baskıya ve sıkıntıya katlanamamak: Hiç kimse zora gelemedi, içine sıkıntı düşen herkes, çareyi kitaplarda aradı. (E. İlhan)
 • Zora koşmak: Güçlük çıkarmak ya da güç bir işi yapmasını istemek.
 • Zoru olmak: Bir yerinde bir sıkıntısı ya da bozukluğu olmak: Sözümü dinlemiyor, bu çocuğun aklında zoru var, beni de kendini de çıldırtacak, yapma etme diyorum sanki zıddına yapıyor, elleme diyorum inadına gidip dokunuyor sonra bir bakıyorum hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. (M. E. Karabacak)
 • Zorun ne?: Kastın ne, ne istiyorsun? Amacın ne?: Senin zorun ne, niye faça attın kendine, yakışır mı sana, çok üzüldüm... (A. Tulgar)
 • (Bir şey birinin) Zoruna gitmek: Onuruna, gururuna dokunmak, gücüne gitmek: Arkadaşımın zoruna gitti kendi kurduğu işletmede garson olma teklifi. (N. Aydın)


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "zor" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Zor kapıdan girerse şeriat bacadan çıkar: Zorbalık başlayınca yasalarla kurulan düzen bozulur.
 • Zor oyunu bozar: Ciddi bir neden dolayısıyla bir sözün yerine getirilemeyişine özür olarak söylenir.
 • Zora beylerin borcu var: Güçlü bir baskı karşısında en varlıklı kimseler bile boyun eğer.
 • Zora dağlar dayanmaz: Zor karşısında en büyük engeller bile yıkılır.
 • Zorla güzellik olmaz: (atasözünün anlamı)
  1. İnsana zorla hiçbir şey yaptırılamaz: Gördüğüm kadarıyla kendini çok zorluyorsun, zorla güzellik olmaz derler ya, zorla değişim de olmaz derdi babam. (Y. Güler)
  2. Zorla bir şey elde edilemez: Zorla güzellik olmaz. Zorla hiçbir şey olmaz. Olsa da ondan hayır gelmez. (A. Kılıç)
  3. Kişiye beğenmediği şey zorla beğendirilemez: Zorla güzellik olmaz. Bak kız da ayrılalım, demiş. Sen en iyisi onu unut. (İlgili cümle kaynağı: B. Uysal)
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
herzaman sadece başı zor olanları değilde mesela "iğneyle kuyu kazmak" gibi������������
11/12/18 17:21