Yürek ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Yüreği Yanmak, Yanan Kalp, Alev Yangın Ateşli Aşk
Yüreği yanmak
İçinde "yürek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Yürek acısı: Derin üzüntü.
 • Yürek çarpıntısı: (deyiminin anlamı) Merak, kaygı, korku gibi duygular yüzünden uğranılan iç tedirginliği.
 • Yürek karası: İşlenen bir günahtan sonra duyulan sürekli ve üzücü pişmanlık.
 • (Bir kimsede) Yürek Selanik: (şaka) Çok korkak.
 • Yürek yarası: Büyük keder.
 • Yüreği ağzına gelmek: Birdenbire çok korkmak.
 • Yüreği bayılmak: Karnı çok acıkmak.
 • Yüreği (içi) cız etmek (cızlamak): Aniden duyduğu kötü bir haber üzerine birine, bir şeye çok acımak.
 • Yüreği çarpmak: Merak, kaygı, korku gibi duygular yüzünden içi tedirgin olmak.
 • Yüreği dağlanmak: Büyük acı, üzüntü duymak.
 • Yüreği dayanmamak: Acısına katlanamamak, katlanılmaz acı duymak.
 • Yüreği delik: Dertli olan kimse.
 • Yüreği dolu: Uzun zamandan beri hınç biriktirmiş.
 • Yüreği ezilmek: Birdenbire açlık duymak.
 • Yüreği ferahlamak: Kaygıdan kurtulur olmak.
 • Yüreği geniş: Hiçbir şeyi kendine tasa etmeyen.
 • Yüreği götürmemek (kaldırmamak): Acımak, üzülmek.
 • Yüreği hop etmek (hoplamak): Yanılarak ansızın bir korku yada heyecana uğramak.
 • Yüreği kabarmak: Midesi bulanmak.
 • Yüreği kalkmak: Heyecanlanmak.
 • Yüreği kararmak: İçine karamsarlık çökmek.
 • Yüreği katı: Acınacak durumlar karşısında duygusuz kalabilen, katı yürekli.
 • Yüreği katılmak: Ağlamaktan yada soğuktan nefesi tutulmak.
 • Yüreği oynamak: Ansızın heyecanlanmak yada korkmak.
 • Yüreği parçalanmak: Birinin üzücü durumuna çok acımak.
 • Yüreği parça parça olmak: Pek çok acımak.
 • Yüreği pek: 1. Yüreği katı. . Yürekli, cesur.
 • Yüreği sızlamak: Çok acımak.
 • Yüreği şişmek: Uzun uzun acı şeyler dinlemekten yada  sürekli ve sıkıcı bir durumdan üzülmek.
 • Yüreği yağ bağlamak: İstenilen bir şeyin olmasından ferahlık duymak.
 • Yüreği yanmak: 1. Pek çok acımak. 2. Felakete uğramak.
 • Yüreği yaralı: Felakete veya üzüntülü bir duruma uğramış olmak.
 • Yüreği yufka: Acıklı durumlara hiç dayanamayan, yufka yürekli.
 • Yüreğine dert olmak: Başkasının herhangi bir davranışı, sonradan kendisi için sürekli bir üzüntü kaynağı olmak.
 • Yüreğine inmek: 1. Ansızın ölmek. 2. Aşırı derecede üzülmek.
 • (Birinin) Yüreğine işlemek: Onda çok derin acı uyandırmak.
 • Yüreğine kar yağmak: Kıskançlık duyarak üzülmek.
 • Yüreğine od düşmek: Yüreği yanmak.
 • Yüreğine oturmak: Aşırı ölçüde üzülmek.
 • Yüreğine su serpilmek: Bir kimse, kaygı nedeninin ortadan kalkması yada yeniden umut verecek bir haber alması üzerine ferahlamak.
 • Yüreğini dağlamak: (Birine) Büyük acı, üzüntü vermek.
 • Yüreğini pek tutmak: Kendini korkuya kaptırmamak.
 • (Birinin) Yüreğini tüketmek: Bir şeyi anlayıncaya kadar anlatanı çok yormak.
 • (Kendi) Yüreğini tüketmek: Bir şeyi anlatmaya çalışarak yorulmak.
 • Yüreğinin yağı erimek: Çok üzülmek.
 • Yürekler (içler) acısı: Çok üzülmek.
 • Yürekten: Temiz duygularla yada sevgiyle.
( 1 yorum )

1 yorum:


Adsız
resim güzelmiş teşekkürler
26.4.14

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.