Anne (ana) ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Anne
İçinde "ana anne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
 • Ana baba duası almış: Annesini babasını memnun etmiş, onların manevi desteğini kazanmış.
 • Ana baba eline bakmak: Kendisinin kazancı olmadığından, anne ve babasının vereceği parayla geçinmek.
 • Ana baba günü: (deyiminin anlamı) 1. Mahşer günü. 2. Kalabalık, sıkıntılı, telaşlı, tehlikeli zaman yada durum, kargaşa.
 • Ana baba yavrusu: Nazlı büyütülmüş evlat.
 • Anne karnına (rahmine) düşmek: Rahimde embriyon olarak yaşama başlamak.
 • Ana kucağı: (mecazi) Annenin yanıbaşı, sevgi ve sevecenlik dolu çevresi.
 • Ana kuzusu: 1. Pek küçük, kucak çocuğu. 2. Nazlı büyütülmüş, toy, sıkılgan çocuk.
 • Ana yarısı: Annenin kız kardeşi, teyze.
 • Ana yüreği: Annelik duygusu, anne sevecenliği.
 • Anadan doğmuşa dönmek: Dertsiz, tasasız, sağlıklı bir duruma gelmek.
 • Anaları ne ki danaları ne olsun: Kötü yanları olan bir annenin, çocuklarının da kendisine benzeyeceğini belirtir.
 • Anam avradım olsun: Bir şeyi yapmayı kafaya koymuş kimsenin kesinlik bildiren ant sözü.
 • Anan yahşi baban yahşi: (halk dilinde) Birine çok yalvarıldığı başkasına aktarılırken kullanılır.
 • Ananın bahtı kızına: Kızların yazgısı annelerininkine benzer anlamında kullanılır.
 • Anası Kadir Gecesi doğurmuş: Çok talihli sayılan kişiler için söylenir.
 • Anası kılıklı: Görünüş ve huy bakımından annesine benzeyen, annesine çekmiş kimse.
 • Anasından doğduğuna pişman etmek: Çok hırpalamak, bıktırmak, bezdirmek, usandırmak.
 • Anasından emdiği süt burnundan gelmek: Çok sıkıntı çekmek, eziyet görmek.
 • Anasının ak sütü gibi helal etmek: Karşılıksız olarak bağışlamak.
 • Anasının gözü: (argo) Pek kurnaz, becerikli, hinoğluhin.
 • Anasının nikahını istemek: Bir şeye değerinden çok para istemek.

Bakınız Anne ile ilgili Atasözleri

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.