Anne (ana) ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 2
Kucağındaki çocuğuna gülümseyen başı kapalı bir anne
Anne
İçinde "ana" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz: (atasözünün anlamı) İnsanlar için anne kadar güzel, cana yakın, candan dost yoktur: "Ana yücedir". "Toprak Ana"dır, "Ana Kucağı"dır, "Anavatan"dır, "Anadil"dir, "Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz"dır ve "Ana başa taç imiş, her derde ilaç imiş / Bir evlat pir olsa da, anaya muhtaç imiş." "Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar"dır, "Ana gözü yürekten bakar"dır. Biliriz ki, şefkat ve merhamet önce anadandır; onları anaya veren de yüce Yaradan'dır.
 • Ana hakkı Allah hakkı (Ana hakkı ödenmez): Evlatların analarına karşı olan yükümlülükleri ve borçları, Allah'a karşı olan yükümlülükleri ve borçları kadar kutsaldır: Biz insana annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi nice zorluklara katlanarak onu taşıdı. O halde bana, anne ve babana şükret! Dönüşünüz banadır. (Lokman Suresinden)
 • Ana evladını atmış, yar başında tutmuş: Annelerin çocuklarına kızgınlıkları merhametlerinden ötürü bir yere kadardır ve anneler o sınırı hiç geçmezler, geçemezler.
 • Ana ile kız, helva ile koz: Koz helvasının içindeki cevizle helvayı ayırmak nasıl olanaksızsa, anneyle kızı birbirinden ayırmak da öyle olanaksızdır.
 • Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar (Ana kızana taht kurmuş baht kuramamış): Anneler, kızlarını sultanlar gibi yaşatacak olanakları sağlayabilirler ama, kızlarının gerçek mutluluğu ancak kocalarına bağlıdır.
 • Ana yiğidin kalkanıdır: Anneler çocukları için her zaman koruyucudur ve güvenli bir limandır. Evlat büyüyüp kocaman bir yiğit olsa da her zaman bir çocuk gibi bir yönüyle annesine bağlı kalır.
 • Ana yürekten bakar: Annelerin çocuklarına bakışları her zaman sevgi doludur.
 • Anadan olur daya (dadı) hamurdan olur maya: Bir işi yapabilmek için en uygun araç kullanılmalıdır. Derme çatma, üstünkörü yapılan işlerden iyi sonuç alınmaz.
 • Analık fenalık, kara yamalık: Üvey anne kötülük simgesidir.
 • Anam olsa da, taştan olsa: Annenin kıymetinin en iyi annesizlikte anlaşılacağını bunu en iyi annesiz kalanların anlayabileceğini anlatır.
 • Anam ekmeğine kuru, ayranına duru demem: Anneler çocuklarından hiçbir şey esirgemezler ve sağladıkları, sağlayabileceklerinin en iyisidir.
 • Anamın aşı, tandırın başı: Yemeklerin en güzeli annenin pişirdiği, evde oturulacak yerlerin en güzeli de tandırın başıdır.
 • Anan güzel idi hani yeri, baban zengin idi hani evi: Bizim olan her şey sürekli elimizde kalmaz, geçicidir.
 • Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez): Annenin acı sözü ya da dayağı çocuğuna zarar vermez. Çünkü anne bunları onun iyiliği için yapar.
 • Ananın ilki olmaktan dağda tilki olmak yeğdir: Ailenin en büyük çocuğu daha çok baskı görür.
 • Ananın gözü (yüreği) balada (çocukta), balanın (çocuğun) aklı havada: Çocuklar, annelerinin kendilerine gösterdiği ilgiyi, merhameti ve şefkati annelerine gösteremezler.
 • Ananın vurduğu yerde gül biter: Annelerin kızgınlığı, öfkesi ve bazen de dövmesi, çocuğunu kötü etmek için değil iyi etmek içindir. Acı bir ilaç gibidir.
 • Anası övdüğünü koy da kaç, el övdüğünü al da kaç: Anneler kızlarının kusurlarını görmezler, kızlarını eleştirmezler. Bu yüzden, elin övdüğü erdemli kızlarla evlenmeye bakılmalıdır.
 • Anası söylemeden kızı tamamlar: Evlatlar arasında kız çocukları annelerinden daha çok etkilenirler, tüm yeteneklerini ve kişiliklerini ağırlıklı olarak annelerinden alırlar.
 • Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al: Bir kızın nitelikleri annesininkilere benzer; evlenilecek kızın nasıl bir insan olduğunu anlamak isteyen, önce annesini tanımalıdır.


Bakınız anne ile ilgili deyimler
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Anonim:
çok güzel teşekkür ederim . emeği geçen herkese teşekkür ederim . diğer sitelere girdim ama anlamlarını yazmamışlar. size ne kadar teeeeşekkür eeeetsem aaaaaaaaaaazdııııırrrrrrr.
25/2/13 19:36
Anonim:
herkese tavsiye ederim bu siteye girsinler.harika
25/2/13 19:38