Ateş ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Ateş Alev
Ateş

İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "ateş" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Ateş demekle ağız yanmaz: Kişi, zararlı bir eylemin sözünü etmekle kendisini zarar sokmuş olmaz.
 • Ateş olmayan yerden duman çıkmaz: Her söylenti gerçek bir nedene dayanır.
 • Ateşle barut bir arada olmaz: (atasözünün anlamı) Bir arada bulunması tehlikeli olan şeyleri yada kişileri birbirinden uzak tutmaya özen göstermelidir.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "ateş" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Ateş açmak: Ateşli silahla mermi atmaya başlamak.
 • Ateş almak: 1. Tutuşmak. 2. (halk dilinde) Telaşlanmak. 3. Silahı patlatmak.
 • Ateş almaya mı geldin? (deyiminin anlamı) Uğradığı yerden hemen ayrılmaya kalkan misafire sitem yollu söylenir.
 • Ateş bacayı sarmak: Bir durum, tehlikeli, önüne geçilmez olmak.
 • (Birine) Ateş basmak: Sıkılıp başına kan yürümek.
 • Ateş çıkmak: Yangın çıkmak.
 • Ateş düştüğü yeri yakar: Bir acıyı, çekenden başkası anlayamaz.
 • Ateş gibi: 1. Çok sıcak. 2. Zeki, çalışkan ve becerikli. 3. Canlı, hareketli.
 • Ateş gibi yanmak: Ateşi yükselmek.
 • Ateş kesilmek: (Birden) Çok çalışkan, becerikli ve hareketli olmak.
 • Ateş kesmek: Ateşli silahlarla yapılan atışa son vermek.
 • Ateş olsa cürmü (cirmi) kadar yer yakar: Hasmın pek önemsenmediğini, güçsüz görüldüğünü anlatır.
 • Ateş pahasına: Çok pahalı.
 • Ateş parçası: 1. Çok canlı, hareketli, becerikli, çalışkan, kabına sığmaz. 2. Çok yaramaz, afacan çocuk.
 • Ateş püskürmek: Çok kızgın olmak.
 • Ateş saçmak: Çok kızmak, aşırı öfkelenmek.
 • Ateş sarmak (bürümek): Ateşle çevrilmek, her yanı ateş almak.
 • (Kendini) Ateşe atmak: Bile bile çok tehlikeli bir işe girişmek.
 • Ateşe vursan duman vermez: Cimri olanlar için söylenir.
 • Ateşe yürümek: Bile bile ölüme gitmek, yürekli davranmak.
 • Ateşi başına vurmak: Çok kızmak, coşmak.
 • Ateşi sönmek (soğumak): Eski coşkusu kalmamak.
 • Ateşine yanmak: Birinin yüzünden güç duruma düşmek.
 • Ateşle oynamak: Çok tehlikeli bir işe atılmak.
 • Ateşten gömlek: Dayanılmaz, sıkıntılı zor durum.
( 1 yorum )

1 yorum:


Adsız
teşekkürler
26.4.14

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.