Yuvarlanmak ne demektir? Yuvarlanmak ile ilgili deyim atasözü ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yuvarlanıp gitmek, tepeden yuvarlanan insan
Yuvarlanıp gitmek
 1. Kendi kendini yuvarlamak ya da yuvarlana yuvarlana aşağı inmek: Fıçı yuvarlandı. Top yuvarlandı.
 2. Düşmek, devrilmek: Tepenin ucuna kadar geldi ani bir hareket yapsa tepeden vadiye yuvarlanacak parçasını bile bulamayacaklardı (İlgili cümle kaynağı: M. Kırış). Yere yuvarlandım.
 3. (mecazi) Beklenmediği halde ölmek.
 4. Yerinden, görevinden düşürülmek.
 5. Şöyle ya da böyle bir durum içinde bulunmak: Bana gelince, ben bir umutsuzluk içinde yuvarlanıyordum. (Y. Kemal)


Yuvarlanmak ile ilgili deyim ve atasözü


İçinde "yuvarlanmak" kelimesi geçen atasözü, deyimler ve açıklamaları:

 • Yuvarlanıp gitmek: (deyiminin anlamı)
  1. Elinde olanlarla geçinip gitmek.
  2. (halk dilinde) "Nasılsın ne yapıyorsun?" sorularına hayatında fazla değişiklik olmayıp aynı şartlarda yaşamaya devam ettiğini anlatmak için söylenir: Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Elhamdülillah.
 • Yuvarlanan taş yosun tutmaz: (atasözünün anlamı)
  1. Hareket halindeki her şey canlılığını korur.
  2. Sık sık yer, yurt değiştiren kimse, mal mülk sahibi olamaz.
( 0 soru/yorum )