Almak ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir şeyi elle ya da bir araçla tutarak, bulunduğu yerden ayırmak: Ekmeklerini koparıp çatallarını ellerine aldılar. (O. Kutlar)
 2. Satın almak: Geçenlerde dört çile yün almış (S. Faik). Emekli ikramiyemle orada anneme kaloriferli daire alacağım. (A. Özakın)
 3. Yanında bulundurmak: Hava kapalı, çıkarken şemsiyeni al.
 4. Birlikte götürmek: Tiyatroya giderken seni de alırım.
 5. İçine sığmak: Bu teneke beş kilo peynir alır. Belediye binasının önü adam almıyordu. (S. Kocagöz)
 6. Kabul etmek: Eve kiracı almak. Rüşvet almak. Avanta almak.
 7. Kendine ulaştırılmak: Mektup almak. Haber almak.
 8. İçeri sızmak, içine çekmek: Kayık su alıyor. Film ışık almış.
 9. (Erkek, bazen de kadın için) ... ile evlenmek: Manav Rıza, karısını mahallenin zoruyla almıştı. (S. Faik)
 10. Sürükleyip götürmek: "Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."
 11. Bulunduğu yerden ayırmak: Çocuğu okuldan kim alacak?
 12. Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak: Soğuk almak. Ev ateş almak.
 13. Bürümek, sarmak, kaplamak: Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar (Marş). Koç yiğitler olmıyaydı / Dünyayı zulmet alırdı. (Pir Sultan Abdal)
 14. Kısmak, eksiltmek: Eteğin boyundan almak.
 15. Yolmak, koparmak: Kaş almak.
 16. Yerini değiştirmek, çekmek: Arabayı kapının önüne al.
 17. Temizlemek: Masanın tozunu aldın mı? Şu odayı süpürgeyle al.
 18. Yapmak: Duş almak.
 19. (İçeri) Götürmek: Bizi salona aldılar.
 20. Bir yeri savaşla ele geçirmek: İstanbul 1453 yılında alındı.
 21. Duymak, hissetmek: Burnu iyi koku almıyor.
 22. Örtmek, koymak: Paltosunu sırtına almak.
 23. Eriştirmek, erdirmek: Bunu dikkate almalısın. Çocuğu himayesi altına almış.
 24. ... gibi anlamak: Bir sözü ciddiye almak.
 25. Şiddetle başlamak: Yola çıkarken bir yağmurdur aldı. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. (Şarkı)
 26. Davranış ya da makam değiştirmek: Aşağıdan almak.
 27. (İçki ya da sigara) İçmek: Bir kadeh alır mısın?
 28. Yutmak: İlaçlarını almayı unutma.
 29. (Yol için) Gitmek: O yolu bir saatte alırsınız.
 30. Çalmak: Cebinden cüzdanını almışlar.
 31. Göreve, işe başlatmak: Eleman alınacaktır.
 32. (Ölüm yoluyla) Ayırmak: Alırsan ikimizi birden al / Koyma beni nazlı yardan geriye (Karacaoğlan). Cenab-ı hak onu senden ziyade seviyormuş, aldı, ne yapalım? (H. R. Gürpınar)
 33. (Araç ve makine gibi şeyler için) Çalışmaya başlamak: Marşa bastıysa da almadı. (Orhan Kemal)
 34. İnceleme konusu yapmak, kapsamak: Kimleri alırsak alalım, eserler karşılaştırılınca hep aynı farklar görülecek (M. Ş. İpşiroğlu).
 35. Öğrenmek, bilgi edinmek: Fabrika sahibinin ismini cismini aldı. (S. Faik)
 36. Elde etmek, kazanmak: Maçı almak. Kupayı almak. Birinciliği almak.
 37. (Ses) Kayıt yapmak: Ses kaydı iyi değil, yeniden almak gerekecek.
 38. (Video, fotoğraf) Çekmek: Ünlü yazarın romanı buğünlerde filme alınıyor.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Al (alın!): İşte: Al bir sorun daha.
 • Alabildiğine: Tüm hızıyla, olanca.
 • Aldı: (Halk edebiyatında) Söylemeye başladı: Aldı Köroğlu. Aldı Karacaoğlan.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "almak" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Al Allah'ım kulunu, zapt eyle delini: Onun deliliğine Allah'tan başka hiç kimse engel olamaz anlamında kullanılır.
 • Al abdestini, ver pabucumu: Nasrettin Hoca'nın bir öyküsünde geçen deyim. İlişkileri kesmek istendiğinde söylenir.
 • Al aşağı etmek: Birini el birliğiyle yerinden indirmek, devirmek.
 • Al aşağı, vur yukarı: Çekişe çekişe (pazarlık): O satıcı, ben alıcı... Pazarlık, pazarlık... Üç aşağı beş yukarı...Al aşağı vur yukarı... Sonunda pazarlıkta uyuştuk. (A. Nesin)
 • Al baştan (etmek): Bir sorunu yeniden ele almak, yeniden üzerinde durmak.
 • Al benden de o kadar: (teklifsiz konuşmada) Ben de aynı durumdayım ya da ben de aynı düşüncedeyim: — Seninle buluşacağım diye heyecandan iştahım kaçtı galiba. — Al benden de o kadar. (İlgili cümle kaynağı: T. Duran)
 • Al birini vur ötekine: (deyiminin anlamı) Biri öbüründen iyi değil, ikisi de aynı ölçüde kötü: "Keferenin neyine güveneceğiz dayı? Al birini, vur ötekine. Yunan hazırlanıp duruyormuş ama onlar olmasa İtalyan alacaktı her yeri..."
 • Al gülüm, ver gülüm: Yapılan bir işin ya da davranışın karşılığının hemen verilmesinin istendiğini anlatır: Aklımda kalan tecrübe; özellikle bu gibi şeylerde, al gülüm ver gülüm. Al parayı, ver tapuyu. Eğer bu olmuyor ise hadi size güle güle... (F. Babacan)
 • Al iskeleyi: (argo) Çek git, sıvış.
 • Al sana bir ... daha!: Yeni bir aksilik olunca bezginlik bildirmek üzere "işte!" anlamında söylenir: Al sana bir dert daha! Al sana bir kocakarı lafı daha. (H. E. Adıvar)
 • Al takke, ver külah:
  1. Uğraşa çekişe: Al takke, ver külah pazarlıkta anlaştılar. (İ. Çapa)
  2. Aşırı ölçüde senlibenli olmayı anlatır: Gamzeli tebessümleri anlarım; amma kız erkek, toplu halde yapılan al takke ver külâh, alt alta, üst üste yuvarlanışları anlamam! Türk'ün seciyesi, Türk'ün namus ve iffet telâkkisi ile hiç bir ilgi bulamam! (S. Sürmen)
 • Aldı yürüdü: Az zamanda çok ilerledi ya da çok genişledi, yayıldı: Fakat mesele şimdi aldı yürüdü. Yeni dükkân açtı, aldı yürüdü. Dedikodu aldı yürüdü.
 • Aldığı abdest ürküttüğü kurbağaya değmemek: Sağladığı iyilik, verdiği zarara değmemek.
 • Aldın mı babayı!: (argo) "Gördün mü, oldu mu, sen bu işi zor yaparsın" anlamında kullanılır.
 • Alıp vereceği olmamak:
  1. Borcu ya da alacağı olmamak.
  2. (mecazi) Biriyle hiçbir ilgisi olmamak: Onunla ne alıp vereceğim olabilir ki?
 • (Biriyle) Alıp verememek: "Aranızdaki anlaşmazlık nedir?" anlamında soru olarak kullanılır: Onunla alıp veremediğiniz nedir? Ne alıp veremiyorsunuz?


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "almak" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Al kaşağıyı gir ahıra, yarası (yağırı) olan gocunur (gocunsun): Bir yolsuzluğun sorumluları aranırken o işte kusuru bulunan kişi telaşa düşer.
 • Al malın iyisini, çekme kaygısını: Üzüntüsü olmadan, tasalanmadan kullanmak için, daha alırken malın iyisini seçmeye çalışmalıdır.
 • Alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı: Binicilerce al ve yağız tutulmaz, doru ve kır at makbul sayılır.
 • Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste: (atasözünün anlamı) Kendinden güçsüzlere yapılan zulüm ve haksızlıkların cezası ve acısı ömür boyu çekilir.
 • Almadan vermek, Allah'a mahsus: Almak kadar vermeyi de bilmeli.
 • Almadığın hayvanı, kuyruğundan tutma: Niyetli olmadığın bir işte, niyetliymişsin gibi davranma.
( 0 soru/yorum )