Fetret nedir? Fetret devri ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. İki olay arasındaki sıkıntılı süreç, bunalımlı, karışık ara dönem.
 2. Fetret, hükümet boşluğunda devlet otoritesinin yeniden kurulmasına kadar geçen (sıkıntılı) süre.
  Halkın değer hükümlerini alt üst eden fetret ve kargaşa döneminden yeni çıkılmıştır. (İlgili cümle kaynağı: Mehmet Paksu)
 3. İki peygamber arasında peygambersiz geçen süre.
  İki peygamber arasında geçen uzun zaman sebebiyle önceki peygamberin dininin zaman içinde unutulup kaybolması yüzünden insanların hak dinden habersiz kaldıkları devreye "Fetret devri" denir. Bu devirde yaşayan insanlara "Fetret ehli" adı verilir ve dini sorumlulukları yoktur.
 4. İki padişah arasında padişahsız geçen süre (belirsizlik dönemi).
 5. (din) İlahi hükümlerin veya vahyin bir süre durması, gelmemesi.
  İlk vahiy geldikten sonra üç yıl boyunca vahyin kesildiği Fetret döneminde Allah Resulü (a.s.m.) çok üzüldü ve büyük bir manevi ıstırap çekti.
 6. (din) Hz. İsa (as) ile Hz. Muhammed (sav) arasındaki zaman.


 • Fetret devri: (tarih) Yıldırım Bayezit'in dört oğlu arasında 11 yıl süren (1402 - 1413) taht kavgası dönemi.
( 0 soru/yorum )