manen:

Manen nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kişinin iç dünyası yönünden, iç varlık bakımından, duyguca, gönülce, yürekçe, ruhça.
    Eğer bir kimse inançlarında ve bilgisinde güçlüyse, manen güçlüyse, ezilmemişse, her fırtınaya göğüs gerebilir... (A. Kabaklı)
  2. Anlam bakımından, mana bakımından, manaca.
    "Ruh bedenden mufarakat edince ne olur?" diye varid olan bir suale İbn-i Abbas "Kandilin yağı bitince şulesi ne olur?" sualiyle mukabele buyurmuşlardır ki şu iki teşbih beyninde lafzen bir fark var ise de manen bunlar tamamıyla yekdiğerinin aynıdır. (İlgili cümle kaynağı: M. O. Okay)