Manen nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kişinin iç dünyası yönünden, iç varlık bakımından, duyguca, gönülce, yürekçe, ruhça: Eğer bir kimse inançlarında ve bilgisinde güçlüyse, manen güçlüyse, ezilmemişse, her fırtınaya göğüs gerebilir... (A. Kabaklı)
  2. Anlam bakımından, mana bakımından, manaca: "Ruh bedenden mufarakat edince ne olur?" diye varid olan bir suale İbn-i Abbas "Kandilin yağı bitince şulesi ne olur?" sualiyle mukabele buyurmuşlardır ki şu iki teşbih beyninde lafzen bir fark var ise de manen bunlar tamamıyla yekdiğerinin aynıdır. (İlgili cümle kaynağı: M. O. Okay)
( 0 soru/yorum )