Dünya ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Dünya ile ilgili deyimler ve anlamları

Dünya Gezegeni
Dünya
İçinde "dünya" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Dünya ahiret kardeşim (bacım) olsun: (deyiminin anlamı) Karşı cinsten bir kişi ya da bir tanıdıktan söz ederken "ona el sürmem, kötü gözle bakmam" anlamında kullanılır.
 • Dünya Alem: Herkes.
 • Dünya, başına dar olmak (gelmek): Çok sıkılmak, büyük bir çaresizlik içinde kalmak.
 • Dünyası başına yıkılmak: Büyük bir yıkıma uğrayıp bütün umutlarını ve mutluluğunu yitirmek.
 • Dünya bir araya gelse: Bütün insanlar tersini savunsa ya da engel olmaya kalksa da...
 • Dünya evi: Evlilik.
 • Dünya evine girmek: Evlenmek
 • Dünya, gözüne (ona) zindan olmak: Büyük bir karamsarlık ve umutsuzluk içine düşmek.
 • Dünya gözüyle (görmek): Ölmeden önce sağlığında görmek.
 • Dünya güzeli: Olağanüstü güzel (kadın).
 • Dünya kadar: Pek çok.
 • Dünya malı (nimeti): Varlık, servet.
 • Dünya penceresi: Göz.
 • Dünya varmış: Sıkıntılı bir durumdan kurtulan kişinin söylediği söz.
 • Dünya yıkılsa umurumda değil: Hiçbir şeyle ilgilenmez, sorumluluk duygusu taşımaz, tasasız, kaygısız.
 • Dünya yüzü görmemek: Rahata ve huzura kavuşamamak.
 • Dünyada: Hiçbir vakit, asla. Dünyada olmaz, bu hediyeyi kabul edemem.
 • Dünyadan elini eteğini çekmek: Bir kenara çekilip çevresiyle ilgisini kesmek, dünya işleriyle ilgilenmez olmak.
 • Dünyadan (dünyasından) geçmek (el çekmek): Hiçbir şeye ilgi duymaz, kimseyle görüşmez, toplumla ilgilenmez olmak.
 • Dünyadan haberi olmamak: Çevresinde olup bitenleri bilmemek.
 • Dünyalar onun olmak: Çok sevinmek.
 • Dünyanın dört bucağı: Dünyanın her yanı, her yönü.
 • Dünyanın kaç bucak (köşe) olduğunu anlamak: Dünyada neler, ne gibi güçlükler olduğunu, ne gibi dalavereler çevrildiğini, insanın başına neler gelebileceğini öğrenmek.
 • Dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek: Gereken cezayı vermek, hakkından gelmek.
 • Dünyanın öbür (bir) ucu: Pek uzak olduğu düşünülen yerler için söylenir.
 • Dünyaya gelmek: (İnsan) Doğmak.
 • Dünyaya getirmek: Doğurmak.
 • Dünyaya gözlerini kapamak: (İnsan) Ölmek.
 • Dünyaya kazık kakmak (çakmak): Pek uzun ömürlü olmak.
 • Dünyayı gözü görmemek: Üzüntü, öfke, karamsarlık ve çok mutlu olma gibi durumlarda, başka bir şey düşünememek, ölçülü davranamamak.
 • Dünyayı toz pembe görmek: Her şeyi güzel ve iyi yönleriyle ele almak.
 • (Birine) Dünyayı zindan etmek: Çok sıkıntılı bir duruma sokmak.


Dünya ile ilgili atasözleri ve anlamları


hareketli dönen Dünya animasyonu
Dünya
İçinde "dünya" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Dünya bir, işin bin: (atasözünün anlamı) Bu dünyada insanın önceden düşünemediği, türlü türlü durumlar ortaya çıkar.
 • Dünya malı dünyada kalır: Bir maldan ancak yaşanılan süre içinde yararlanılabilir.
 • Dünya ölümlü, gün akşamlı: Hiçbir şey sürekli değildir, her iyi durumun bir sonu vardır.
 • Dünya (Peygamber, Sultan) Süleyman'a bile kalmamış: İnsan ne kadar zengin, ne kadar güçlü olursa olsun dünyadan göçüp gidecektir.
 • Dünya tükenir, yalan tükenmez: Yalanın yaygınlığını anlatır.
 • Dünyada tasasız baş, bostan korkuluğunda bulunur: Bu dünyada derdi olmayan insan yoktur.
 • Dünyanın ucu uzundur: İnsan hep geleceği düşünmeli, davranışlarında ihtiyatlı olmalı, ilerde birçok yeni olaylarla karşılaşacağını unutmamalıdır.
 • Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir: Bir çok kimse için yıkıma yol açan bir olay, bazı kimseleri ilgilendirmeyebilir, onlar için bir olağanüstülük taşımayabilir.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.