Akort Nedir Ne Demektir?

Bir el bir gitarı akort ederken
Akort etmek
  1. (Fransızca, müzik) Çalgılarda ses ayarı, düzen.
  2. Armoni oluşturmak üzere kullanılan ses gruplarından her biri.


İlgili kelimeler


  • Akort anahtarı: Piyanonun ses düzenini, telleri gererek ya da gevşeterek akortlu bir duruma getirmeye yarayan araç.
  • Akort etmek: Çalgıların seslerini ayarlamak, düzenlemek.
  • Akort (ücret) sistemi: (iktisat) Ücretin, işçinin ürettiği parça başına kararlaştırılmasını ve ödenmesini öngören sistem.
  • Akordu bozuk orkestra gibi: (deyiminin anlamı) Üyelerinin düşünce ve davranışları birbirini tutmayan topluluklar için söylenir.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.