Bakalorya nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bakalorya, Fransız liseler örnek alınarak, ilkin Galatasaray Lisesinde, daha sonra bütün Türkiye liselerinde 1936'ya değin uygulanmış olan, lise bitirme sınavından sonra üniversiteye girme hakkı veren bir çeşit olgunluk sınavı. Meşrutiyet döneminde Fransız eğitim sisteminden alınan ortaöğretim bitirme sınavlarına "bakalorya" denilmesi, 1935'lere kadar sürdü. Daha sonra hazırlanan talimatnameler uyarınca, liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye girebilmek için kazanmaları gereken sınavlara "Devlet Olgunluk İmtihanı" adı verildi. (N. Sakaoğlu)
( 0 soru/yorum )