Hassa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir şeye veya bir kimseye mahsus olan, yalnız onda bulunan hal, özgülük.
  Hassa ordusu (Padişahı korumakla görevli birlikler)
 2. Özellik, nitelik.
  Filhakika horozda başka hiçbir hayvanda bulunmayan bir hassa vardır. O, gece vakitlerini bilir ve hiç yanılmamak şartıyla ara ara her gece öttüğü vakitlerde öter. (İlgili cümle kaynağı: Ahmet Davudoğlu)


 • Hassa askeri: (tarih) Osmanlı Devletinde padişahı korumakla görevli askeri sınıf.
 • Hassa bahçeleri: (tarih) Osmanlı Devletinde sarayın malı olup saray sınırları dışında bulunan bahçe ve bostanlar.
 • Hassa bostancıları: Osmanlı sarayının bahçe ve bostanlarında çalışan görevliler.
 • Hassa kaptanı (reisi): Osmanlı donanmasında, kürekli gemilerin kaptanı.
 • Hassa ordusu: Osmanlı ordusunun padişahın sarayın ve İstanbul'un korunmasıyla görevli, yönetim yeri İstanbul'da olan bölümü.
( 0 soru/yorum )