Hasrolunmak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yalnız bir şey için ayrılmak, ona tahsis edilmek, bir şey bütünüyle birine verilmek. Her mevzu ve ders için haftada iki saat tahsis edildiği takdirde, bu saatlerden birisi ameli derse hasrolunarak bilhassa muayyen ve muhtelif misaller gösterilmek suret ile, nazari derslerde gösterilen problemlerin daha iyi bir şekilde kavranmasına imkan verilmiş olur. (İlgili cümle: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mecmuası - 4. cilt) Mesainin büyük bir kısmı kötüleme siyasetine hasrolundu...
( 0 soru/yorum )