Haşiv nedir? Haşviyat ne demektir? Örnek ve anlamı


  1. Yastık, minder, yatak gibi nesnelerin içine doldurulan şey, tıkıntı.
  2. (edebiyat) Yazıyı ve lakırdıyı gereksiz yere uzatan ve şişiren, yokluğu herhangi bir anlam kaybına yol açmayan söz. Düşünmek ve meseleleri tarafsız olarak ele almak kabiliyet ve vasfı mevcut bulunmamaktadır. Bu örnekteki "mevcut" sözcüğü gereksizdir. Tümceden çıkarılınca anlamda bir eksiklik olmaz. Çünkü "mevcut bulunmamaktadır", "yoktur" demektir. "Bulunmamaktadır" da "yoktur" anlamındadır.


  • Haşviyat: Sözde ve yazıda haşiv yapma, söz fazlalığı. Doğrudur, arada birçok "haşviyat" dinliyorsunuz, sözün saptan samana geçtiği sık oluyor. (İlgili cümle kaynağı: Z. Arıkan)

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.