Haşiye nedir? Haşiyeli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir yazı sayfasının altına, kenarına, metnin belirli noktalarıyla ilgili olarak yazılan ekleme, açıklama, çıkma ya da dipnot.
    Eski edebiyatta haşiye yazmaya "tahşiye", haşiye yazana "muhaşşi", haşiyeli esere ise "muhaşşa" denilmiştir. (İ. Erşahin)
  2. Bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap, şerh.
    Bütün bu eserler daha sonraki dönem medreselerinde de okutulmuş ve pek çok şerh, haşiye yazılmıştır. (O. Eravşar)


  • Haşiyeli: Üzerine açıklamalar, notlar yazılmış olan.
    Gönlüm bu mühim eserin aslı ile beraber bol haşiyeli ve tefsirli ve bugünkü dille anlaşılacak bir tercümesinin yapılmasını istiyor. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Çelebi)
( 0 soru/yorum )