Miyar nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Değerli metallerin ayar ölçüsü: Miyar, değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçüsüdür. (TDK)
  2. Ölçü, ölçüt: Sabahattin Eyüboğlu iddiasında ısrar edebilir mi ki, bu manzumeler, söyleyiş ve estetik bakımından bugünkü ve yarınki Türk şiirinin miyarıdır, prototipidir (K. Yetiş). "Hakikat için tecrübeden başka miyar kabul etmeme” azmindedir. (İlgili cümle kaynağı: T. Bora)
  3. (kimya) Ayıraç: Burada yüzlerce teknisyen mikroskoplarla, spektrograflarla, pergellerle ve miyar tüpleriyle uğraşırlar. (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)
  4. Altın ve gümüş ayarını anlamaya yarayan taş, mihenk taşı: Bir altın kendi ayarını bilmez, ancak onu sahibi veya kuyumcu miyar taşına vurmak suretiyle ölçer. (N. Hatun)
( 0 soru/yorum )