Modül nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uluslararası uzay istasyonun bir modülü
Uzay modülü
Uluslar arası Uzay İstasyonuna bağlı Columbus Modülü
  1. Parça: Çeşitli birimlerin bir araya gelerek oluşturduğu modüller bir araya gelerek bütünü oluşturur.
  2. Uzay araçlarında özel bir görevi olan ve ana gövdeden ayrılıp gereğinde birleşebilen bölüm ya da kabin.
  3. Bir mimari yapıtta, parçaların oranlarını belirtmek için kullanılan ve genellikle sütun gövdesinin yarı alt çapına eşit olan ölçü birimi.
  4. Yapıyı oluşturan çeşitli elemanların tastamam üst üste ya da yan yana gelebilmesi için bu eleman boyutlarının uymak zorunda oldukları en küçük ortak ölçü.
  5. (fizik) Herhangi bir mekanik özelliği belirten katsayı.
  6. (matematik) Doğrusal cebirde, bir vektörün büyüklüğü/boyu, genellikle karmaşık sayılarda bir sayının mutlak değer karesi yani boyu.
( 0 soru/yorum )