Mizanpaj nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dili İngilizce olan bir mizanpaj örneği
Üç sütunlu bir mizanpaj
Mizanpaj, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlarda sayfalara girmesi gereken yazı, klişe, film vb.nin bir sayfa durumunda düzenlenmesi, sayfa düzeni: Bugün gelişmiş manasıyla "Mizanpaj"; sayfayı, yukarıdan aşağıya haberlerin ve klişelerin önemine göre kısımlara ayırma ve sonra da ayrılan kısımlara haberlerin başlıklarını ve klişelerin yerlerini işaret etme ve düzenlemedir. (İlgili cümle kaynağı: İ. Yerlikaya)
( 0 soru/yorum )