Kutup yıldızı nedir nerededir? Kutup yıldızı nasıl bulunur?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Büyük ve küçük ayı takım yıldızlarını referans alarak kutup yıldızının yerinin gösterilmesi
Kutup yıldızı
Kutup yıldızı saplı bir cezveye benzetilen Küçükayı takımyıldızında sapın en ucunda bulunan ve hemen hemen durağan olup hep kuzey doğrultusunda bulunan yıldızdır.

Gece yıldızların çekilmiş bir time lapse fotoğrafı üzerinde kutup yıldızının gösterimi
Dünya dönerken tüm yıldızlarda gökyüzünde dönerler. Ancak kutup yıldızı hep sabit kalır.
Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile hemen hemen aynı doğrultuda yani başka bir deyişle dünyanın kuzey kutbunun tam üst hizasında olduğundan, diğer gök cisimlerinin aksine dünya döndükçe gök yüzünde yer değiştirmez ve hep aynı yerde kalır dolayısıyla her zaman kuzeyi gösterir. Bu sebeple kutup yıldızı güney yarım küreden hiçbir zaman görülemez.
( 0 soru/yorum )