Kübizm nedir ne demektir? Anlamı


Kübizm Resim Örneği - Elvis
Kübizm Fransız ressamı Cezanne'ın bir görüşünden çıkarak 20. yüzyıl başlarında Picasso ve Braque'ın resimlerinde etkinlik kazanan, fiğüs, nesne ve doğal görünümlerin anlatımında geometrik bir çözümleme ve yapımsal bireşime öncelik veren çağdaş sanat akımı.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.