Kübik nedir? Kübist ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (matematik) Küp biçiminde olan, biçimi küpe benzeyen.
  2. (kimya) Üç ekseni de birbirine eşit ve dik olan (kristal).
  3. Sanatta kübizm anlayışına uyularak yapılmış olan.
    Kübik yapı, kübik resim.


  • Kübist:
    1. Kübizmi uygulayan, kübizm yanlısı kimse (sanatçı).
    2. Kübizmle ilgili, kübik.
( 0 soru/yorum )