kübik/kübist :

Kübik nedir? Kübist ne demektir? Anlamı

  1. (matematik) Küp biçiminde olan, biçimi küpe benzeyen.
  2. (kimya) Üç ekseni de birbirine eşit ve dik olan (kristal).
  3. Sanatta kübizm anlayışına uyularak yapılmış olan.
    Kübik yapı, kübik resim.


  • Kübist:
    1. Kübizmi uygulayan, kübizm yanlısı kimse (sanatçı).
    2. Kübizmle ilgili, kübik.