Kıyı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Avustralya kıyıları ve gökdelenler
Avustralya kıyıları
 1. (coğrafya) Deniz, göl gibi su kütlelerinin kendilerini çevreleyen toprakla birleştikleri yer.
  Kıyıda çocuklar yüzüyordu.
 2. Bir yüzeyin bitiş yeri.
  Tabağın kıyısı.
 3. Bir yerin bitimi.
  Yolun kıyısındaki açıklığa vardık.
 4. Karanın deniz boyunca uzanan bölümü, sahil eş anlamı.
  Marmaris kıyıları.
 5. (mecazi) İnsanlardan uzak, tenha yer.
 6. Dokumanın, dokuma sırasında sağlamlaştırılmış kenarları.


Kuş bakışı Mozambik kıyıları
Mozambik kıyıları
 • Kıyı akıntısı: Kıyıya eğik gelen dalgaların oluşturduğu, hızı günde 12 deniz milini aşamayan akıntı.
 • Kıyı balıkçılığı: Küçücük teknelerle kıyalarda yapılan balıkçılık.
 • Kıyı dili: (coğrafya) Kıyı sapmasının oluşturduğu, körfezi bir göl durumuna sokan kum ve çakıl karışımı birikinti.
 • Kıyı düzlüğü: Karanın kıyı boyunca uzanan düz, engebesiz bölümü.
 • Kıyı gemiciliği: (denizcilik) Aynı kıyıdaki limanlar arasında yapılan deniz işletmeciliği.
 • Kıyı kenti: Deniz kıyısında, genellikle fırtınalardan korunmuş bir yerde kurulmuş kent, liman şehri.
 • Kıyı kordonu: (coğrafya) Denizin, kabarması sırasında kapladığı kumsalda bıraktığı döküntü tabakası.
 • Kıyı kuşağı: Deniz, göl ve akarsuların, kıyı çizgisi boyunca uzanan, bu çizgiyle, o çizgi son bulduktan sonra da varlığını sürdüren, kıyı hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık alanın kara yönündeki doğal sınırı arasında kalan, devletin kullanım ve egemenliğinde olup toplumun yararlanmasına açık alan.
 • Kıyı oluğu: Bir kumsalda kumlu iki sırtı ayıran, kıyıya paralel ya da eğik çöküntü.
 • Kıyı rüzgarları: Geceleyin karaların daha çabuk soğumasıyla karadan denize doğru esen yel.
 • Kıyı savunması: (askeri terim) Deniz kuvvetleri, kıyı topçusu vb. tarafından, kıyıda ya da kıyıya yakın bir yerde, herhangi bir saldırıya karşı alınan savunma önlemi ve düzenleri.
 • Kıyı yağması: Deniz, göl ve akarsu kıyılarına kamu yararına aykırı olarak sahip çıkıp özel amaçlar doğrultusunda kullanmak.
 • Kıyıda bucakta (kıyıda köşede): (deyiminin anlamı) Göze çarpmayan, tenha yerlerde.
( 0 soru/yorum )