Yaka nedir ne demektir? Yaka ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Açık mavi bir gömleğin beyaz olan yakası
Gömlek yakası
 1. Giysilerin boyun bölümü olup dik, devrik, enli, açık gibi biçimlerde olabilir: Balıkçı yaka.
 2. (denizcilik) Yelkenlerde kenar.
 3. Karşılıklı iki kıyıdan her biri, kıyı: Anadolu yakası, Avrupa yakası.
 4. Eğik yerey: Yaka tütünü.
 5. Yapıların saçaklarında suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha.
 6. Balık ağlarının kenarı.


 • Yaka akçesi: (tarih) Osmanlılarda, yeniçerilere belirli zamanlarda elbise bedeli olarak verilen on bir akçe.
 • Yaka kürkü: Palto, manto gibi giysilerin yakalarına dikilen kürk, zağara.
 • Yaka kartı: Kart sahibinin veya ziyaretçinin kimliğini ve görevini belirten kart.


Yaka ile ilgili deyimler ve anlamları


Gömlek yakası çeşitlerini gösteren çizimler
Gömlek yakası çeşitleri
Tişört yakası çeşitlerini gösteren çizimler
Tişört yakası çeşitleri
İçinde "yaka" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Yaka bir tarafta, paça bir tarafta: Kılığı kıyafeti dağınık bir durumda.
 • Yaka ısırmak: Şaşıp "Allah (c.c.) esirgesin" demek.
 • Yaka paça: Hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek).
 • Yaka silkmek: (deyiminin anlamı) Bıkıp usanmış olmak.
 • Yakadan atmak: Savıp kurtulmak.
 • Yakadan geçirmek: Evlatlığa kabul etmek.
 • Yakasına asılmak (sarılmak, yapışmak): Hesap sormak, ya da bir şey istemek için tutup bırakmamak.
 • Yakasını bırakmamak: Bezdirecek kadar üstüne düşmek, rahat vermemek.
 • Yakasını kaptırmak: Bir şeyin, bir kimsenin etkisinden kedisini kurtaramamak.
 • Yakayı ele vermek: Kaçamayarak yakalanmak, ele geçmek.
 • Yakayı kurtarmak (sıyırmak): İstemediği bir yerden, bir işten kurtulmak.
( 0 soru/yorum )