Watt nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
60 watt'lık bir ampulün aylık harcadığı kilowatt'ı gösteren çizim
Bir ampulün aylık harcadığı kilowatt
Bir saniyede bir jullük enerji harcanmasıyla oluşan güç şeklinde tanımlanan (mekanik, ısı ve elektrik) enerji birimi. Simgesi W. Bir amperle bir voltun çarpımı bir watt'a eşittir.


  • Watt saat: (fizik) Gücü bir watt olan bir makinenin ya da elektrik devresinin bir saat işlemekle oluşturacağı ya da harcayacağı enerji.
( 0 soru/yorum )