Havari nedir ne demektir? Anlamı


Hz. İsa ve 12 havari
Hz. İsa ve havarileri
  1. Hazreti İsa (a.s.)'nın öğüt ve inançlarını yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri. Hz. İsa'nın havarilerinin isimleri ise şöyledir: Andreas, Zebedi'nin oğlu (büyük) Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Tomas, Matta, Alfay'ın oğlu (küçük) Yakup, Taday, Simun ve Yahuda. Yahuda'nın ihanetinden sonra yerine seçilen 13. Havari de Matthias'dır.
  2. Bir kimseye ileri derecede yardım eden, kendisini bir davaya adayan.
  3. (mecazi) Bir öndere bağlı olup onun düşünce, kanı yada inanışlarını yaymak işini uğraş edinen kimse.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.