Havari nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hz. İsa ve On İki Havarisini gösteren bir resim
Hz. İsa ve havarileri
  1. Hazreti İsa (a.s.)'ın öğüt ve inançlarını yaymak işiyle görevlendirdiği on iki yardımcısından her biri. Hz. İsa'nın havarilerinin isimleri ise şöyledir: Andreas, Zebedi'nin oğlu (büyük) Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Tomas, Matta, Alfay'ın oğlu (küçük) Yakup, Taday, Simun ve Yahuda. Yahuda'nın ihanetinden sonra yerine seçilen 13. Havari de Matthias'dır.
  2. Bir kimseye ileri derecede yardım eden, kendisini bir davaya adayan.
  3. (mecazi) Bir öndere bağlı olup onun düşünce, kanı ya da inanışlarını yaymak işini uğraş edinen kimse.
( 0 soru/yorum )