Havale nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İnternet üzerinden havaleyi anlatan bir ekrandan çıkan bir elin diğer ekrandaki ele para uzatması
Havale
 1. Bir işi, bir başkasının sorumluluğuna bırakma, devretme, ısmarlama.
 2. Banka, postane ve benzerlerinin aracılığıyla gönderilen para.
 3. Gebelerde ve küçük çocuklarda kimi vakit baş ağrısı ve bulantıyla başlayan, bayılma ve şiddetli titremeler halinde görülen bir hastalık.
 4. Bir arsayı çevrelemek, kapamak için çekilen perde ya da duvar.
 5. Bir binadan başka bir binanın içini görebilme durumu.
 6. Yüksek ve büyük bir görünüşü olma.
 7. (hukuk) Bir kimsenin kendi adına bir başkasına para ya da değerli evrak vb. eşyayı vermeye bir kişiyi yetkili kılması.


 • Havale etmek:
  1. Bir şeyin alınmasını, yapılmasını bir kimseye bırakmak, devretmek, ısmarlamak. Bu işin yapılmasını ona havale ettim.
  2. Yollamak, göndermek. Evrakı genel müdürlüğe havale ettiler.
 • Havale göndermek (yollamak): Postane, banka ve benzerleri aracığıyla birine para ödenmesini sağlamak.
 • Havale kağıdı: Havalename.
( 0 soru/yorum )