Kaytarma nedir? Kaytarmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. İşten kaçmak.
    İlki, insanların doğal içgüdülerinden ve rahata olan düşkünlüklerinden kaynaklanan "doğal kaytarma", ikincisi ise "sistematik kaytarma" idi. Sistematik kaytarma, işçilerin sistematik olarak işin ne kadar hızda yapılabileceğini yönetimden saklamalarına bağlıydı. (Sendikacılık Ansiklopedisi)
  2. Çalışıyor gibi görünerek işi savsaklamak.
    Arkadaşlar herkes buraya kaytarmayalım lütfen! (derleme cümle)
  3. Geri çevirmek, iade etmek, döndürmek, reddetmek.
( 0 soru/yorum )