Kazıcı nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Küçük ekskavatör makinesi
Küçük kazıcı makine (ekskavatör)
  1. Kazı yapan kimse, araç ya da makine.
    Şirketin iki ekskavatörü (kazıcı kepçe) bulunuyordu. Bunları iki tır üzerine bindirip Kayseri'ye taşımayı düşünmüşlerdi; kazıcı personel için ise bir dolmuş ayarlanmıştı. (İlgili cümle: M. Azazi)
  2. Oyma işleriyle uğraşan kimse.
    Eskiden bazı önemli Mevlevi tekkeleri, adeta devirlerinin özel birer güzel sanatlar akademisi gibi çalışmış ve buralarda hattatlar, nakkaşlar, ince kazıcılar, oymacılar, müzisyenler ve şairler yetiştirilmiştir. (A. S. Ünver, G. Mesara)
( 0 soru/yorum )