Kazayağı nedir ne demektir? Anlamı


Türkiye'de Kazayağı otu
  1. Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzer bir bitki türü.
  2. Çok kollu çengel.
  3. (denizcilik) İki ucundan herhangi bir yere bağlanmış halatın, ortasından başka bir halatla dengelenmiş durumu.
  4. Açık turuncu (renk).
  5. Tek bir yol oluşturacak biçimde birleşen iki ayrı yolun oluşturdukları kavşak tipi, üç yol ağzı.
  6. Üç destek kollu direk başlığı.
  7. Çaprazlama dikiş.
  8. Kazıcı kolları kaz ayağına benzeyen toprak işlemekte kullanılan alet, kültivatör.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.