Kayış nedir ne demektir? Anlamı


Kayış kasnak makara dişli
  1. Bir kasnak, makara veya dişli de oluşan dönme gücünü başka bir kasnağa aktarmak amacıyla kullanılan ve iki kasnak arasına gerilen araç.
    Motor v kayışı.
  2. Kemer.
    Pantolon kayışı.
  3. Bağlamak, sıkmak vb. işlerde kullanılan dar ve uzun kösele dilimi.
(Usturayı) kaşıya çekmek: Usturanın kılağısını almak için berber kayışına sürtmek.

İlgili deyimler ve anlamları

  • Kayış gibi: 1. Sert. Simit kayış gibi olmuş. 2. Kara.
  • (Birini) Kayışa çekmek: (argo) Aldatmak, tongaya getirmek, kandırmak.
  • (Birinin) Kayış kopmak:  (mecazi) Ne yapacağını bilememek, sağlıklı düşünememek.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.